Szeretni kell ezt a népet! Portrékötet id. Hegyi István református lelkipásztorról (1914 - 2024) Komoróczy György Kolozsvár, 2024 14,5 x 20,5 cm ISBN: 9786069091869 162 oldal puha borító

Ez a könyv néhai id. Hegyi István székelyudvarhelyi református lelkipásztor életútjáról szól. A 90 év alatt megtett út számbavétele mellett tisztelgés és emlékállítás is ez a portrékötet a népszolgálatban és a néppel való törődésben példát mutató, tiszta erkölcsű Ember előtt.

Az interjú 2004-ben, kevéssel halála előtt fejeződött be. Közzététele azonban különböző okok miatt váratott magára, mígnem a közelgő kettős emlékesemény – születésének 110., halálának 20. évfordulója – kedvező alkalmat nem szolgáltatott.

Sepsiszék templomainak történeti fa- és tetőszerkezetei Tóth Boglárka - Fehér János Kolozsvár, 2024 23 x 27 cm ISBN: 9786069091845 380 oldal füles puha borító

Az erdélyi műemléképületek kutatása és felújítása során – az állapotfelmérésen túl – ritkán kap figyelmet a tetőszerkezetek, faszerkezetek vizsgálata, dokumentálása.
Ez a helyzet az utóbbi két-három évtizedben kezdett változni, egyre többen felismerik a történeti tető- és faszerkezetek örökségértékét – reméljük, a dendrokronológiai keltezéseknek is köszönhetően. Munkánkkal a faszerkezetek történeti értékeire, valamint a fákban rejlő adatok jelentőségére szeretnénk felhívni a műemléképületekkel foglalkozó szakemberek, a műemlékek iránt érdeklődők és különösen a műemlék-tulajdonosok figyelmét. Örökségünk feltárásával és bemutatásával értékeink megőrzéséhez szeretnénk hozzájárulni.
• Tóth Boglárka

Az olvasó hiánypótló könyvet tart a kezében, amely példaértékű a háromszéki, erdélyi, de még a Kárpát-medencei épített örökséget feltáró, bemutató tanulmányok közt is. A templomok olykor poros, nehezen megközelíthető padlásterei, ismeretlen fedélszerkezetei önmagukban is látványos faszerkezetek, ugyanakkor értékes adatokkal szolgálnak az épületek történetére vonatkozóan. A kutatás és elemzés két pilléren nyugszik: a tárgyak pontos megfigyelésén, vizsgálatán, valamint a vonatkozó írott források feltárásán, értelmezésén. A könyv tudományos értékét növeli, hogy a pontos keltezést nyújtó természettudományos vizsgálatot, a dendrokronológiát, olyan régészek végezték, akik jártasak az építészettörténetben, készítéstechnikában, és ezáltal a nyert eredményeket az építéstörténettel összefüggésben vizsgálják, elemzik. Egyfajta régészeti feltárást végeznek a padlásterekben. A kötet másik erőssége az írott források feltárása és elemzése. A levéltári adatokat összegyűjtő és értelmező művészettörténész a templomokat is megvizsgálta, és kritikusan összevetette a leírtakat a látottakkal. A fent vázolt két kutatási módszer összefésüléséből egy szakmailag kifogástalan eredményt nyújtó, bő kép- és rajzanyaggal illusztrált kiadvány született, mely hasznos a szakemberek számára, és mindenképpen ajánljuk a saját értékeiket megismerni, megőrizni vágyó helybélieknek, de az ide látogató turisták is pontos és részletes útbaigazítást olvashatnak műemlékeinkről.
• Mihály Ferenc és Szász Erzsébet

Provocări și soluții în afaceri Convorbiri cu antreprenori din Transilvania László Judit Kolozsvár, 2023 13 x 20,5cm ISBN: 9786069091579 296 oldal puha borító

Această carte vă oferă șansa de a face cunoștință cu șapte manageri de firmă. Ea a avut la origine un interes personal: ca manager local al unei companii multinaționale, nu am avut legături cu antreprenori locali din Cluj-Napoca. Ori de câte ori am participat la o conferință sau o prezentare mereu mi-au stârnit interesul; am căutat în zadar mai multe infor­mații despre vorbitor, dar nu am găsit nimic despre cum gândește legat de diferite teme de management, care este povestea sa și cum a ajuns în situația actuală. De aici s-a născut ideea să creez eu însămi oportunitatea de a afla mai multe. Inițial m-am gândit să realizez un material video care poate fi vizionat și ascultat oricând. Ideea cărții și finanțarea publicării le revine antreprenorilor.

Volumele și-au început o viață independentă, generând multe lucruri la care nu ne-am gândit. Evenimentele de lansare a cărților au dat prilej și mai multor oameni de a-i cunoaște pe acești manageri și de a le pune și mai multe întrebări. Convorbirile inițiale au fost înregistrare în Cluj-Napoca, iar prin lansările de carte am încercat să ajungem și în orașele unde își au sediul firmele prezentate în acest volum.

László Judit

Kalózlány. Az utolsó szinta Lupescu Kata Kolozsvár, 2023 14,5 x 20,5 cm ISBN: 9786069091838 198 oldal puha borító

Az égiháború előtti csend. A Fent az aranyporos paraván mögött a végső leszámolásra készülődik, Richard Brokapaemar minden fortélyát beveti, hogy visszaszerezze az uralmat az emberek világa fölött. A kalózok is igyekeznek rendezni soraikat, de számtalan új kihívással kell szembenézniük: Charlotte nem tudja irányítani a színeket, kiderül, hogy áruló bujkál közöttük, és vészjósló hírek érkeznek, hogy Patrick Annoles életben van, de nem emberi formában. Jaster és Fanny a múlt és a jelen árnyaival viaskodnak, és ugyanakkor egymás iránti érzelmeiket is tisztázniuk kell. De mielőtt kezdetét venné az utolsó összecsapás a Föld sorsáért kalózok és életművészek között, hőseinkre még tengernyi kaland vár, hisz minden segítségre és minden új szövetségesre szükségük lesz, ha győzedelmeskedni akarnak a Föld és Ég végjátékában.

KALÓZLÁNY: AZ UTOLSÓ SZINTA
a KALÓZLÁNY: A SORS IRÁNYA,
a KALÓZLÁNY: KÉKVÉR (I. és II. könyv),
a KALÓZLÁNY: POKOLI KÖR és
a KALÓZLÁNY: VÉGSŐ KEZDET folytatása,
a sorozat vége.

Lux populi, lux Dei Laczkó Vass Róbert Kolozsvár, 2023 13 x 20 cm ISBN: 9786069091814 112 oldal puha borító

Minden árnyék a fény azonosítható körvonalairól árulkodik, melynek a sötétség nem képezi részét. Ösztönösen tartunk tő­lük, de nélkülük értelmét vesztené a küzdelem, hogy átverekedjük magunkat a hamis ragyogások és üres csillogások lidércfényei között, az igazi Világossághoz.

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
Farkaskölykök A kolozsvári Malomárok partjától a Tatárhágóig Szentpáli Szabó László Kolozsvár, 2023 16 x 24 cm ISBN: 9786069091746 152 oldal keménytábla

Szentpáli Szabó László emlékirata igazi huszadik századi kalandregény a kolozsvári Malomárok partjától a Tatárhágóig. Felelevenednek benne a felhőtlen gyermek- és ifjúkor, az indiánosdik, a kolozsvári Református Fiúgimnáziumban eltöltött diákévek, az erdélyi cserkészmozgalom nyújtotta izgalmak. Az élet azonban sokszor nem, sőt egyáltalán nem olyan „mézeskalácsízű”, mint az operettek világában. Mindezt beárnyékolja ugyanis az időközben kitört második világégés, és a farkaskölyköknek szembesülniük kell a lövészárkok szörnyűségeivel, a háború borzalmaival. A szerző helyenként nyers őszinteséggel fogalmazza meg véleményét, de önéletírása éppen ezáltal válik hitelessé.

Papp Annamária

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
A gyermekelőadás készítésének fifikái Zorkóczy Zenóbia Kolozsvár, 2023 15,5 x 23 cm ISBN: 9786069091807 148 oldal puhatáblás

A színművésznő beszéli a gyermekek nyelvét. De a felnőt­tekét is. Versnyelven is beszél - sót alkalomadtán a szaj­kóén, a rigóén és egyéb röpködő tollasokén is ... Mi adott és ad neki erőt, hogy az állandó színtársulatok belátható világa helyett ö maga alkosson egyszemélyes színházat? Hogyan hozza létre színvonalas, eredeti előadásait városokban, de „árkon-bokron túl” is, és milyen fogadtatásban részesül?

„Csak miután megragadtad a fiatalok figyelmét és megszerezted előadóként a bizalmukat, tudod irányítani a figyelmüket abba az irányba, hogy az érzékenyebb dolgokat is befogadják, hogy valami újat tudj mondani nekik, és tanuljanak is belőle.”

Ez a könyv a mesés nevű Zorkóczy Zenóbia gyermekszínház­teremtő vallomása, módszerének személyes hangú bemutatása. Lessük el játékos kedve, fáradhatatlan kommunikatív jelenléte, bizakodása titkait.

Egyed Emese

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
Lélegzetvételek Válogatott versek Franz Hodjak Kolozsvár, 2023 13,5 x 20,5 cm ISBN: 9786069091715 118 oldal keménytábla

Franz Hodjak (1944, Nagyszeben)
költő, író, műfordító, 1992-ig a kolozsvári Dacia Könyvkiadó szerkesztője.
Jelenleg a németországi Usingenben él. Több tucat könyv szerzője, írói munkásságát számos irodalmi díjjal méltatták.

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
A történet fénye Esszék, tanulmányok Csapody Miklós Kolozsvár, 2023 15 x 21 cm ISBN: 9786069091739 484 oldal keménytábla

A történet fénye Csapody Miklós újabb esszéiben is a 20. század Atlantiszként alámerült, ám máig eleven magyar irodalmára esik. Emlékezetes régi és új művek, elfeledett vagy föl sem fedezett írások tanulságaira és a történelem tragikus fordulóira, a doni katasztrófára és a Ceauşescu-diktatúra bukására vetül a kutató fejlámpájának csóvája. A múlt század első feléből is min­de­nek­előtt Erdélyre, a Felvidékre és Szegedre. Erdély irodalmára és művelődésére, a irodalomteremtés nevezetes alakjaira, köztük Jancsó Bélára, Kacsó Sándorra, az idősebbekre, Kós Károlyra, Szentimrei Jenőre és a régi fiatalokra, akik az akkor még kétmilliós magyar nemzeti közösség tagjaiként letették a „mély alapot jövendő nagyságnak”. Nekik köszönhetően lett az erdélyi magyar irodalomból a hőskor múltával Barakkból palota, Népiség és erdélyiség összefonódásából transzszilvanizmus. Erdély és a Felvidék „új arcú magyarjainak” találkozását a Kérdező vándorok: Peéry Rezső és Méliusz József kapcsolatának, Méliusz felvidéki-csehszlovákiai és Peéry erdélyi utazásainak felderítése emeli modellérvényűvé a felvidéki költő és tudós irodalom­történész Tóth László mai látlelete mellett. Az irodalmi félmúltból és a jelenből a bukaresti A Hét régi főszerkesztője, Huszár Sándor, a marosvásárhelyi nemzedékszervező Gálfalvi György és a költő Markó Béla alakja és műve tűnik fel. Szegedet a nagytájjal és a Várossal együtt Bálint Sándor, a politika terheit is vállaló folklorista és értékmentő műgyűjtő, a magyar vallási néprajz megteremtője, a szakrális művészet teoretikusa, és Péter László irodalomtörténész, „a szent emlékezet mestere” képviseli.
A történet fénye, csakúgy, mint Csapody A címeres halott című kötete, amely 2018-ban jelent meg az EXIT Kiadónál, annak is ékes bizonyítéka, hogy „Magyarországról is meg lehet érteni Erdélyt, sőt újat is lehet mondani róla” (Markó Béla).

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
Pasztorálpszichológia Rendszerszemléletű alapok és gyakorlati szempontok segítőknek Bakk-Miklósi Kinga – Hézser Gábor Budapest, 2023 16,8 x 23,8 cm ISBN: 9786069091791 616 oldal keménytábla

A kötet átfogó ismereteket közvetít a pasztorálpszichológia iránt érdeklődő vagy azt tanuló segítő szakemberek és a gyakorlatban tevékenykedő lelkészek, lelkigondozók számára. A pasztorálpszichológia alaptémáit a legújabb nemzetközi kutatások fényében tárgyalja, nemcsak naprakész tudást ad át, hanem szemléletet is formál. Az elméleti alapozás keretében először elemzi a pasztorálpszichológia és a rendszerszemlélet kapcsolatát. Ezután több fejezetben esik szó az emberképről, a vallásosságról és egyes egzisztenciális témákról, mint amilyen a bűn, a halál és a szenvedés, majd összefoglalja a legfontosabb tudnivalókat a segítő gyakorlat számára. A függelékek a főfejezetekben megemlített technikák részletes leírását tartalmazzák.

A szerzők
Dr. Bakk-Miklósi Kinga a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Tanárképző Intézetének vezetője, egyetemi tanár, pszichodráma terapeuta és kiképző. Tanulmányait a kolozsvári Babeș–Bolyai és a Pécsi Tudományegyetemen végezte, Marosvásárhelyen él. Érdeklődési területei az interdiszciplinaritás felé irányulnak: pasztorálpszichológia, művészetpszichológia, reklámpszichológia, neveléslélektan stb.
Dr. theol. Dr. h. c. Hézser Gábor református lelkész, családterapeuta, terápiás lelkigondozó, szupervízor. Németországban él, 40 éve pasztorálpszichológiát oktat. Magyar és erdélyi teológiáknak is professzora és vendégelőadója. Szakterülete a rendszerszemléletű családterápia és lelkigondozás.

Kiadó: Kálvin Kiadó, Exit Kiadó, Erdélyi Múzeum-Egyesület

ꓯ vers Széll Anita Kolozsvár, 2023 12,8 x 18 cm ISBN: 9786069091753 104 oldal puhakötés

...s ekkor bennem
lekristályosodott
legújabb versem,
melyet szíves engedelmükkel
felolvasok Önöknek ezennel –,
s fehér ingfoszlányáról,
lelkesedéssel
olvasta, szép
arámi kiejtéssel
deklamálta a címet:
„Zsákban futás az élet”.

SZÉLL ANITA egyetemi oktató Kolozsváron, a nyelvi és irodalmi kapcsolatok kutatója. Németül és magyarul publikál.

Nem némulhatunk el! Kolozsvári magyar iskolák kálváriája Szőcs Judit (összeállította) Kolozsvár, 2023 13,5 x 20,5 cm ISBN: 9786069091784 156 oldal puhakötés

Szőcs Judit legújabb kötete több mint visszaemlékezés, kordokumentuma egy olyan korszaknak, amit jobb lenne elfelejteni. A '90-es évek elejének Kolozsvárján egy olyan hatalom rendezkedett be, amely mindent megtett, hogy a város magyarsága ne érezze jól magát. A magyar kisebbség elnyomása az akkori polgármester és követői által minden szinten tapasztalható volt, ebbe beletartozott a magyar iskolák és tanárok vegzálása, melynek áldatlan következményeit a szerző saját bőrén tapasztalta meg.

Kortársai, az akkori szemtanúk és szenvedő alanyok segítségével arról a harcról emlékezik meg Szőcs Judit tanárnő új kötetében, amelyet azért kellett megvívni, hogy iskoláinkban a magyar nyelvű oktatás zökkenőmentesen történjen.  

A kötet emlékeztet és figyelmeztet: le kell vonni a megfelelő konzekvenciákat ahhoz, hogy ilyesmi többet ne forduljon elő. Hiszen soha „nem némulhatunk el", és az ezért folytatott harc példaértékű kell legyen a jövendő generációk számára!

Nánó Csaba
író, szerkesztő

Lélekporc Kézdi Imola Kolozsvár, 2023 13,5 x 20,5 cm ISBN: 9786069091722 56 oldal keménytábla

Kézdi Imola Jászai Mari-díjas, többszörös UNITER-díjas színésznő. 1977-ben született Csíkszeredában. Tanulmányait Marosvásárhelyen, a Szentgyörgyi István Színművészeti Egyetemen végezte. 2002–2023 között, a Kolozsvári Állami Magyar Színház társulatának tagja, jelenleg szabad(úszó)madár, Aradon él. Két gyermek édesanyja. Verseit 2020 óta közlik irodalmi lapok (Látó, Helikon, Székelyföld, Újvárad, Korunk). 2021-ben jelent meg első verseskötete (Miniallűrök, Koinónia kiadó).

Tavasz, nyár, ősz, tél — igen, így megy ez, de mi van, ha mégsem? Mi van, ha a csinosan illesztett járólapokról kiderül, hogy mindegyik örvényt takar? Mi van, ha ég a mennyezet és plafon az ég, és vaksin pislognak rajta a csillagok? Hogyan emészti meg az ember a gyomoridegent, mikor használható a lélekütőkártya, mit kezdünk magunkkal az alagsorsban, ahol rajtunk kívül ott tanyázik még a bűntudatalatti is, mit tehet útjának felén az, aki már csak halványan emlékszik magára, hogy mégse legyen belőle hintapalimadár? Kézdi Imola rájött! Ne essen kétségbe! Lapozza fel e könyvet, és tudja meg, hogyan kell kinyírni és egymásra ölteni a magyar nyelvet. E fülszöveg a szerző szavaival él vissza. (László Noémi költő)

Szeretek játszani, de csak úgy, ha a játék komolyan vehető. Mert más rétege van a nevetésnek, ha érzem mögötte, hogy sírhatnék is, te itt leszel. Enélkül a játék csak felület marad, amiben elveszünk. Imola versei játszani hívnak, és megyek, mert a szavak játékában tapintható mindaz, amit azok valóságához keresek. Hogy a kín megszólítható, olyan természetesen, mintha csak át kellene ölelni ahhoz, hogy ne megrendülten álljak, hanem önkéntelenül elmosolyodjak előtte. (Tisza Kata író, interkulturális pszichológiai szakértő)

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
Az ötödik égtáj Szőcs Katalin Kolozsvár, 2023 17 x 24 cm ISBN: 9786069091708 148 oldal keménytábla

Szőcs Katalin legújabb könyve az égi iránynak megfelelő ötödik égtájhoz kapcsolódó erőkkel foglalkozik. Ez az égi iránynak megfelelő tér. A tér az ötödik elem, és magába foglalja a tűz, víz, levegő, föld elemi erejét. Elemi erők alkotják világunkat.
Az elemek jellege a természetben működő fényerőknek felel meg. Az elemi erőknek megfelelő fényrezgés hoz létre mindent, a színeket is. Nem véletlenül zöld kapcsolódik a tavaszhoz és kelethez, piros a nyugathoz, kék a télhez, sárga a nyárhoz, fehér az égi irányhoz. Az elemi erőket vagy természetelemeket jelölik mértani idomokkal, számokkal vagy élőlényekkel. Az elemi erők geometriai megfelelője szerint jelölték az ókorban az égtájakat, az istenfiak vagy istennők dicsfényét, fejfedőjét stb.

Függőleges koporsó Az orosz-ukrán háború - mítoszok nélkül Robert C. Castel Kolozsvár, 2023 14 x 21 cm ISBN: 9786069091777 264 oldal Puha borító

Harmadik, bővített kiadás

Ha a jelenlegi orosz–ukrán háborút tükörhöz hasonlítjuk és bele­né­zünk, akkor nem az ukránokat vagy az oroszokat látjuk benne, hanem a saját képmásunkat. Megnyugtató lenne azt gondolni, hogy a tükör­kép az üveg görbesége miatt torz. Valójában azt mutatja meg nekünk, amit az utóbbi évtizedek alatt annyira igyekeztünk nem észrevenni.

A könyvet alkotó cikkek végigkísérik a háború menetét, a béke utolsó heteitől napjainkig. Az elemzők többségétől eltérően a jegyzetek és az elemzések nem taktikai, illetve műveleti szinten boncolgatták az eseményeket, hanem a teljes kép megértésére törekedtek.
A Nyugat posztmodern kritikusaitól eltérően, Robert C. Castel cikkei „érted haragszom, nem ellened” hangvételét igen egyértelművé teszi a többes szám első személy használata.

A konklúzió is egyértelmű. Ezt a háborút az ukránok akkor is elveszítik, ha az oroszok nem fogják azt megnyerni. Ugyanakkor ez a háború az utolsó lehetőség arra, hogy tanuljunk a hibáinkból, és elvégezzük a szükséges irányváltoztatást a nyugati civilizáció jelenlegi pályáját illetően.

„Sine ira et studio” – részrehajlás nélkül ajánlom ezt a könyvet a Tisztelt Olvasónak. A Függőleges koporsó figyelemre méltó geo­politikai, történeti és kulturális kitekintést ad a jelenlegi orosz–ukrán háborúról. A sajátos összefüggéseket a katonai múlttal rendelkező szerző gyakorlatias szemüvegén keresztül láthatjuk-olvashatjuk. Megállapításait, következtetéseit, katonai szemléletű, mély elemzéseit bátor, őszinte, szókimondó stílusban tárja elénk. Fodor Ákos egysoros verse, a Háború: „Isten sírni tanul”, jól tükrözi az ukrajnai helyzetet. Halottak, sebesültek, tömeges menekült­hullám, demográfiai leépülés, államcsőd, energiahiány, infláció. Robert C. Castel kiválóan cáfolja azokat a narratívákat és elemzőket, akik elfogultak az egyik vagy a másik fél irányában.
Prof dr. Resperger István ezredes

Volt egyszer egy háború Jakab Norbert Kolozsvár, 2023 12,5 x 16,5 cm ISBN: 9786069091692 88 oldal keménytábla

Én is betöltöttem a 18. életévemet, mint mindenki más, aki bevonul a hadseregbe. 1942-t írunk, szeptember elsejét, én pedig a II. világháború kellős közepén találtam magam..., mondjuk mindig is az volt az álmom, hogy katona legyek és szolgáljam a hazámat. Most lehet, hogy morbidan hangzik, de kíváncsi vagyok, hogy milyen érzés emberre lőni, kíváncsi vagyok arra a sokkérzetre, ami elkap és arra a hihetetlen bűntudatra, ami azokban a percekben átjárja az egész testemet a talpamtól a fejemig, az agyamtól a szívemig és vissza. Én ezzel a nagyvonalú és gátlástalan lelkesedéssel léptem be a hadseregbe.

Am încercat Gyuszi Sütő Cluj-Napoca, 2022 14 x 21 cm ISBN: 9786069091685 460 oldal puha borító

„Sütő povestește despre profesori abuzivi, despre concitadini sacrificându-și viața pentru a găsi ceva de mâncare și doctori lucrând doar pe bază de mită. Își amintește experiențele dure ale muncii forțate la canal, ale serviciului militar obligatoriu, precum și de abuzurile fizice și psihologice la care a fost supus de către aparatul represiv guvernamental. În centrul cărții se află de fapt istoria fascinantă a abilităților autorului de a rezista persecuțiilor sistemului.” – Kirkus Review.
Perioada descrisă este situată între 1972 și 1990. Locul este România comunistă, una dintre țările-satelit ale decadentei Uniuni Sovietice.
„Am încercat” este o colecție de povestiri ce reflectă viața autorului din fragedă copilărie până la vârsta de 28 de ani.
Cele 36 de povestiri despre fotbal pe stradă, albinărit, abuzuri, brutalități, urmăriri, muncă forțată, dragoste, informatori de Securitate prezintă un colaj inedit al vieții din România comunistă sub Nicolae Ceaușescu, unul dintre cei mai cumpliți dictatori ai secolului XX.
Aceste povestiri intime – electrizante, distractive și triste – ale vieții de zi cu zi sub un regim comunist, oferă cititorului fresce aproape inimaginabile ale unei perioade recente. „Am încercat” vă poartă pe un carusel emoțional și vă provoacă un sentiment de perplexitate, aproape de neîncredere, că asemenea evenimente se pot întâmpla în lumea modernă.


Gyuszi Sütő a crescut în Transil­vania, România. Și-a petrecut copilăria făcând drumeții și schiind prin Munții Carpați, ajutându-și tatăl la albinărit și citind cărți despre o lume în care nu putea călători. Bunicii săi au supraviețuit ambelor Războaie Mondiale și i-au transmis tânărului o mulțime de povestiri care i-au modelat personalitatea. Actualmente trăiește în Oregon. Aceasta este a doua sa carte publicată.

Tulipánlázadás Laczkó Vass Róbert Kolozsvár, 2022 13 x 20,5 cm ISBN: 9786069091623 88 oldal keménytábla

anyám kertjében
tulipánlázadás van
lángol a tavasz
nyitott kehelyből
vérzi sikolyát ezer
karmazsin panasz

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
Kevin és a bűvös malom Száva Csanád Kolozsvár, 2022 16 x 21 cm ISBN: 9786069091616 64 oldal puha borító füllel

Kivel aludjak el ma? Kevinnel, Benivel, Motyival, Motriusszal vagy Rogriusszal? Mi legyen, ha elalszom, és olyat álmodom, ami nem tetszik? Na, és ha tetszik, akkor mi legyen? Bármi lesz is, a lényeg, hogy menjünk valahová, gyalog, vagy villamoson, vagy éppen hajóval, de ha lehet, azzal inkább az égen! Miért? Mert ott menni jó, majdnem annyira, mint az erdő mélyén. Főleg, ha van holdgyertya, hiszen feltaláltuk! Sőt! Kopogógép is van, így megoldódott a világok közti közlekedés gondja. Ha nem hiszed, kérdezd meg Laurát és Nóciuszt. Vagy anyát, vagy apát! A legfontosabb, amit ebből a könyvből megtanulsz: semmi sem az, ami, amíg körül nem jártad, el nem töprengtél rajta, rá nem kérdeztél. És még akkor is kiderülhet valami egészen meglepő dolog. Például rólad!
László Noémi
költő, a Napsugár főszerkesztője

Sok varázslatos szereplőt mozgat első mesekönyvében az erdélyi szerző. Miközben bővelkedünk a megszemélyesített tárgyak, az autentikus kifejezések, mondatfűzések és szófordulatok áradatában, nemcsak Kevint, a karácsonykor tejért induló kisfiút kísérhetjük el álomszerű útján, de a hagyományból és a fantáziából bőven táplálkozó történetek jóvoltából különös figurákkal is megismerkedhetünk, és persze végül kiderül, hogy az örökké csukló grófné bajára mi lehet a gyógyír. Száva Csanád személyében új szerzővel bővült a magyar nyelvű gyerekirodalom.
Kiss Ottó
József Attila-díjas író, költő, meseíró

Mind ismerjük Erdélyt, Kolozsvárral és kincseivel együtt. De találkoztunk-e már az ismert utcákon angyalokkal? Hát a reggeli villamoson manókkal? Futottunk-e már bele a grófnéba, és ha igen, tudjuk, hogy hagyta abba a csuklást? A Kevin és a bűvös malom olyan mesekönyv, mely feltárja egy másik szemszögből a vidéket, megismerhetjük egy eddig rejtett, varázslatos oldalát a térségnek. Olyan mesekönyv, mely szórakoztató egyaránt gyermek és felnőtt számára, melyben minden ismerős, de új is egyben!
Lupescu Kata
a Kalózlány szerzője

Száva Csanád kötetében úgy hömpölyögnek a mese fodrai, mint a bűvös malom kerekén a Sebes-patak vize, és úgy tekereg a meseszellő, mint ugyanannak a malomnak a másik kerekén a völgyi huzat. Összetett szerkezet tehát ez a mesekönyv, világok születnek és érnek össze benne a szemünk láttára. Ide-oda repít egy álombeli utazásban. Közben számos rokonszenves szereplővel ismerkedhetünk meg, akik olyan otthonosan ingáznak a mesevilágok között, mintha csak átszállnának egyik villamosról a másikra.
Bertóti Johanna
zenész, költő

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
jelenleg nincs raktáron Időjárőr Sugár János Kolozsvár, 2021 16 x 23 cm ISBN: 9786069091487 320 oldal puha borító

Sugár Jánost gyermekkorától érdekelte az időutazás kérdése, és elgondolkodott azon, hogy a jelenben járnak-e vajon időutazók. Az időutazó szinonimája tulajdonképpen az időjárőr, aki, mint egy parkőr, felügyel arra, hogy rend legyen; ő a kívülálló marslakó, Montesquieu perzsa hercege. „Ez az időjárőr mindannyiunkban benne van, és fel kell ébreszteni, hogy az visszafordíthatatlan véges időt, ami nekünk adatott, próbáljuk meg árnyaltabban kezelni” – hangsúlyozta Sugár János.
A projekt 2003 tavaszán kezdődött egy múzeumi pályázat révén, amikor a budapesti volt Moszkva téren kiállított lakókocsiba véletlenszerűen kiválasztott egyéneket invitáltak be (ezek többsége illegális erdélyi munkakereső volt), és arra kérték őket, hogy tíz percen keresztül folyamatosan beszéljenek, ami rögzítésre került. Az önként jelentkezőket pénzzel jutalmazták, a projektben résztvevők aláírtak egy adathasználati nyilatkozatot, de a személyazonosságukat nem ellenőrizték. Hat hétig volt a lakókocsi azon a téren, ezalatt főként egyéni élettörténetek hangfelvétele készült, amik átiratából jött létre az Időjárőr című könyv. Megalkotásának fő mozgatórugója, hogyan „kezeljük a jelent múltként. Vagyis képzeljük el, milyen lesz a jelenünk múltként egy képzeletbeli jövő számára.” Érdekes tapasztalat volt, hogy a beszélők kilencven százaléka azonnal a saját életéről kezdett el mesélni, és ez különös drámaiságot kölcsönzött a történeteknek.

Kolozs, a fehér arany faluja Képek az erdőalji település múltjából Bíró Ernő - Kondrát Tibor Kolozsvár, 2022 17 x 22,5 cm ISBN: 9786069091524 296 oldal keménytábla

BÍRÓ ERNŐ, 1969-ben született, kolozsi származású, Kolozsváron élő informatikus, feleségével Árvay Jolán Ilona matematika- és teológia-tanárral az Imalánc távimaközösség vezetői 14 éve, hét gyermek szülei és két unoka boldog nagyszülei. „A magam részéről ezt a könyvet ébresztőnek szántam. Minden embernek joga van az egyéni döntéseit meghozni, és ezek alapján élni az életét, de ne feledjük, hogy e döntések összessége határozza meg egy nemzet, még inkább egy nemzeti kisebbség sorsát és jövőjének alakulását. Ha tehát életünk kormányzása közben a kényelem, a közömbösség, a nemtörődömség oldalán állunk, akkor gyermekeinktől és nemzettársaink gyermekeitől vesszük el a jövő lehetőségét, megadván nekik a hagyományaink és kultúránk teljes elvesztésének alternatíváját. Ha pedig az élni- és alkotni akarás, az áldozathozatal, a nagycsalád vállalása, továbbá gyermekeink szellemi és erkölcsi oktatása mellett foglalunk állást, Istenbe vetett hittel és biztos kézzel kormányozzuk életünk hajóját, biztosíthatjuk a közvetkező nemzedékeknek, egyben nemzeti identitásunknak is a folytonosságát, a jövőt.”

KONDRÁT TIBOR vagyok, 1965-ben születtem a kolozsi kórházban, amikor itt még létezett szülészet és szanatórium is a helybeliek, valamint az erre járók számára. Két gyermek édesapja vagyok, és feleségemmel, Idával egy kislány unokának is örvendhetünk. Ha végignézek a családfámon, elmondhatom, hogy tősgyökeres kolozsi vagyok. Nem titkolom: büszke vagyok, hogy erről a csodálatos helyről származom. Olyan helyről, ahol valamikor sóbánya működött, s ahova manapság több száz és ezer kilométerről is utaznak a gyógyulni, kikapcsolódni vágyó emberek. Büszke vagyok, mert Kolozs felbecsülhetetlen kincsei a friss, sós levegő, az üdítő gyógyvíz, a csodálatos lila sóvirágok.

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
A lehetetlen is lehetséges 42 szószéki prédikáció lenyomata Bibza István Zoltán Kolozsvár, 2022 15,5 x 23,5 ISBN: 9786069091586 208 oldal keménytábla

Bibza István Zoltán 1946. április 4-én született Kolozsváron. A Kolozsvári Protestáns Teológián végzett 1968-ban. Lelkipásztorként Magyarkiskapuson (1975–1980) és Kolozsvár-Törökvágáson (1980–2012) szolgált. 2000–2012 között esperes volt.

A több mint 50 éves igehirdetői tapasztalat mint az adott időnek egy vizsgálati „jegyzőkönyve” kristályosodik ki jelen prédikációskötetben. A nyugdíjaskorában elmondott igehirdetések sajátos utat járnak be a babiloni fogságtól az örökkévalóságig. Ez az emberi élet útja is. Ezen az úton a kötetben szereplő beszédek nyújthatnak támaszt az olvasónak, a vázlatok pedig a szolgálni készülő lelkipásztoroknak. A mellékelt hangfelvételek az elszálló szó sajátos lenyomatai.

Bibza István Zoltán így vall munkájáról: „Az én prédikációim nem tartalmaznak korszakalkotó gondolatokat, csupán egy szemtanúnak az élményeit, ötven év szolgálattal a háta mögött. Az értéke is csak annyi, mint Samária királyának, Hóseás szerint »forgács a víz színén« (Hós 10,7), de ezek olvasása által is »Isten nyissa meg előttetek az Ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkait (Kol 3,3/b).”

Bibza Gábor

Zsebfüzet Nánó Csaba Kolozsvár, 2022 14,5 x 20,5 cm ISBN: 9786069091548 160 oldal puha borító

Hírlapíró karrierem kezdetén az ágyam melletti kisasztalra mindig oda volt készítve egy zsebfüzet. Néha éjszaka felébredtem, eszembe jutott egy téma vagy egy mondat, muszáj volt azonnal leírnom. Manapság is – bár régóta számítógépen dolgozom – mindig kezem ügyében van egy jegyzetfüzet, ahova hirtelen támadt gondolataimat lefirkantom. Hiábavalóság – kiálthatta a hitetlen. Van értelme! – ordíthattam én. Hogy mi? Nem tudom. De a zsebfüzetek gyűlnek, mint ősszel a földre hulló levelek. Némelyek már pont olyan sárgák is, és a szél ugyanúgy elsodorja feljegyzett szavaimat, mint a száraz avart.

Old testament Isagogics The Prophets Volume I Zabán Bálint Károly Kolozsvár, 2022 16 x 23,5 cm ISBN: 9786069091449 468 oldal keménytábla

Anyone needing a comprehensive introduction to these prophetic books will find very substantial resources in Bálint Károly Zabán’s isagogical textbook. With thorough research and documentation, he opens up the wide range of scholarly viewpoints on issues of authorship, date, historical and cultural background and theological emphases. He provides not only an introduction to the biblical books but to the whole field of scholarship built around them.

Chris Wright
Global Ambassador, Langham Partnership

In this book, Bálint Károly Zabán displays his ability to present a wealth of accurately researched detail in a readable and instructive manner, together with significant critical insights.  It is undoubtedly a work of high academic quality which will prove to be an indispensable reference guide for those engaged in study and research on the Prophetic Books.

James Patton Taylor
Professor Emeritus of Old Testament, The Union Theological
College and The Queen's University of Belfast, UK

Bálint Károly ZABÁN. BD (Protestantisch-Theologisches Institut
Kolozsvár/Klausenburg, Transsylvania/Siebenbürgen), MTh (The Queen’s
University of Belfast/Union Theological College, UK), PhD (The Queen’s
University of Belfast/Union Theological College, UK). His research focuses
on Wisdom Literature and Poetry in the Old Testament, including the Prophets,
more specifically metaphors, poetical devices and intertextuality. His PhD
was published in the BZAW series (vol. 429), bearing the title The Pillar
Function of the Speeches of Wisdom: Proverbs 1:20-33, 8:1-36 and 9:1-6 in
the Structural Framework of Proverbs 1 – 9. He has taught Old Testament
Scripural Knowledge, Old Testament Isagogics and Biblical Hebrew at the
Protestantisch-Theologisches Institut Kolozsvár/Klausenburg. He also fosters
research interests in the area of Church History, Protestant Church History,
Homiletics, and particularly its bearing on the Old Testament. Currently
ordained parish minister of Kisszántó Hungarian Reformed Church, Presbytery
of Bihar, King’s Pass Church District, Transsylvania/Siebenbürgen, SBL
liaison for Hungary and Transsylvania/Siebenbürgen and co-leader of the
Pál Medgyesi Langham Preaching Club, Transsylvania/Siebenbürgen.

Támogató:
Magyar Tudományos Akadémia
Erdélyi magyaRock Újságcikkek, interjúk, tények és vélemények az erdélyi magyar rockzenekarokról Zilahi Csaba Kolozsvár, 2022 21 x 24 cm ISBN: 9786069091562 264 oldal puhaborító

A megyei első titkár bejött egy próbára, és rögtön mondta a mellette álló aktivistának: „ha meglátod a színpadon ezt a hosszú hajú szakállast, rögtön leállítod az előadást". Elkezdtek próbálni, mire ismét odaszólt a kis elvtársnak: „ha meghallod, hogy hangosan játszanak, leállítod a koncertet". Na, mondom, ebből cirkusz lesz.
Boros Zoltán

A hetvenes-nyolcvanas években a rock a fiatalok hangja volt, akik az elnyomó rendszer elől a rockzenébe menekültek. Akkoriban egy rockkoncert nyújtotta leginkább az együttlét örömét és a szabadság illúzióját. Az együtt zenélés, a rockzene mentett meg bennünket sok szomorú dologtól, ami a kommunista rendszert jellemezte.
Virányi Attila, Metropol Group

A magyar kulturális elit nagy része nem azért ült a kommunista pártban, hogy az én számat befogja, kicenzúrázzon vagy rendre utasítson, hanem volt egyfajta összekacsintás.
Csutak István, Garabonciás

Egy kizárólag magyar gyerekekből álló zenekart, amelynek ráadásul több százas rajongótábora volt, nyilván szemmel tartottak.
A klubot, ahol próbáltunk és koncerteztünk, folyamatosan ellen-őrizték, és tanácsokat kaptunk arról, hogy a színpadon mit szabad, és mit nem szabad tenni.
Borza Péter, Rival, Trans Express

Minket saját dalainkért kedvel a közönség. Emiatt igenis vannak elvárásaink a szervezőkkel, kiadókkal szemben. Ne vegyenek egy kalap alá olyan playbackelő dance-énekesnőkkel és csapatokkal, akiknek két számítógéppel „hangszerelt" slágere közül az egyik feldolgozás. Mi élőben játszunk igazi hangszereken!
Lénárd „Yogi" József, Knock Out

A divathullámok jönnek és mennek. Jó, hogy vannak, mert egy pillanatnyi lelkiállapotot tükröznek, kiszolgálják a táncos kedvűeket. De a rockzene olyan, mint a nap, mint az állócsillagok. Állandóan ott ragyog, függetlenül attól, hogy ma éppen a break, a rap vagy a techno hódít.
Weinberger Attila


ZILAHI CSABA

• 1963-ban született Kolozsváron, a Brassai Sámuel Líceumban
   érettségizett. Időközben a Népművészeti Iskolában 3-3 évet
   tanult előbb képzőművészet, majd klasszikus gitár szakon.
• 1987-ben diplomázott a Műszaki Egyetem Gépészmérnöki
    Karán, majd 1989 végéig gyakornokként dolgozott
    Kolozsváron és Margittán.
• 1990 januárjától a Kolozsvári Rádió műsorvezető-szerkesz-
    tője, zenei szerkesztője. Műsorai: Rockpanoráma, Metálmánia,
    Zenebona, Rockmalom, Észbontó, Rock and Roll FM.
• 1990–1996 között a Kolozsvári TV-ben Klipp-Top, majd
   az RTV magyar adásában Rocktáv címmel volt műsora.
• Rockzenei újságíróként rendszeres, kéthetente, illetve havon-
    ta jelentkező újságoldalt szerkesztett az Európai Időben    
    (1994–2001), a Krónikában (2001–2004), majd a kolozsvári
    Szabadságban (2004–2012).
• Fekete Kálmán: Blues 2 című kötetében (2001) az erdélyi
    zenekarokról szóló fejezet szerzője.
• 2001-ben és 2002-ben az Erdélyi Gitártábor ötletgazdája és
    főszervezője.
• 2003-ban MÚRE Nívódíjat kapott.
• 1992-től zsűritag több tehetségkutatón (Ki mit tud?, Talentum,
    DEOT, Félsziget Talentum, Médiabefutó, LEMD, Siculus)

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
Forgácsba rágott emlékeim Balázs-Blénessi-Pataki Kincső Kolozsvár, 2022 23 x 16 cm ISBN: 9786069091555 60 oldal keménytábla

Balázs-Blénessi-Pataki Kincső 2007-ben született Kolozsváron. A János Zsig­mond Uni­tárius Kollégium (JZsUK) tanulója, a kisállatai elhivatott szol­gálója. Több nyelven és műfajban alkot.

A Forgácsba rágott emlékeim címet viselő emlékiratban egy durcás (mert felébresztették), fellengős (mert egy ostoba Homo Sapienssel kényszerül élni), (ön)telt (mert a pofája mindig tele van magvakkal) stílusú hörcsög nyíl­zá­por­ként zúdítja a gazdi felé a beszólásait, melyeket nem véd ki egy páncélzat sem. A hep­ciáskodó rágcsá­ló legfőbb mottója, a „Vigyázat, harapok!" nagyon is igaz, hiszen sokszor oda mar, ahol a legjobban fáj. Rágd végig magad a komikus történeteken és a hörcsögtartási út­mu­tatón, tanuld meg a verset, színezd ki a legújabb haveromat, és lépj be a fer­geteges forgácsbuliba! Ajánlott kor­osztály: 5–99 év.

Imagini Interioare Colecția fotografică a doamnei Ella Hintz (n. Boros, 1885-1975) Blos-Jáni Melinda Kolozsvár, 2022 20 x 23 cm ISBN: 9786069091463 224 oldal keménytábla

Deși numele familiei Hintz sună familiar pentru publicul clujean datorită Muzeului Farmaciei, această colecție de imagini arată ceea ce a rămas până acum aproape invizibil în lucrările de istorie locală. Imaginile din album fac vizibile femeile, mai puțin cunoscute pentru rolurile lor publice, dar care joacă un rol semnificativ în viața de zi cu zi a familiei, ele zidind căminul, familia și societatea în curs de emancipare a femeilor locale, precum și reprezentările și amintirile vizuale ale familiei. Ella Hintz a fost un fotograf amator foarte activ și respectat înainte de 1940.
În acest album, care conține 180 de imagini și cuprinde o perioadă de 40 de ani, apro­­pierea și distanțarea sunt prezente simultan. Cartea readuce în Cluj-Napoca trecutul unei familii care a emigrat, permite spectatorului să pătrundă în viața unei femei din Clujul interbelic și, totodată, ne face să conștientizăm distanța în timp, societate și obiceiuri care ne separă de ea.

Man-machine És a Föld Péter-Brezovsky Tamás Kolozsvár, 2022 13,3 x 18,8 cm ISBN: 9786069091517 192 oldal puhaborító

A MAN-MACHINE TRILÓGIA HARMADIK KÖTETE
2157-et írunk. A földi politikában egy űrhajón és egy feltehetően élhető bolygón dúlt események miatt teljes káosz uralkodik. Az újonnan megválasztott elnök,
Georg Okongwu sokat megtesz azért, hogy az előző kormány tévedéseit korrigálja; eközben Liones Nadkarni iskolai pedagógus unatkozva ül az interferencia-észlelője mellett. Mindketten különös információkat kapnak az űrhajóról, amely hat éve indult el a Botawui lakatlan bolygója felé: olyanokat, amelyek az egész emberiség jövőjét megváltoztathatják.

Man-machine És a bolygó Péter-Brezovsky Tamás Kolozsvár, 2022 13,3 x 18,8 cm ISBN: 9786069091500 180 oldal puhaborító

A MAN-MACHINE TRILÓGIA MÁSODIK KÖTETE
Eltelt 5,6 év, 2156-ot írunk, a Botawui bolygó közelébe érkezik az 54 000 ember és robot, akik a bolygón az élet lehetőségét akarják kutatni. Az úton létesített egyetem egyik fiatal végzőse, Val Erandsky éppen diplomájának átvételére készül, előkészíti a beszédét, amely kicsit sem könnyed és gyakori, hanem sokkal inkább kritikus
és racionális. Mindenesetre a hajó már igen közel jár
a Botawui bolygóhoz. A legénységet nem érdekli más, csak amiért jöttek: az élet!

Man-machine Péter-Brezovsky Tamás Kolozsvár, 2022 13,3 x 18,8 cm ISBN: 9786069091494 184 oldal puhaborító

A MAN-MACHINE TRILÓGIA ELSŐ KÖTETE
2151-et írunk. Egy ember és az általa alkalmazott robot közti különbség egyre csökken, a gondolkodás terén egyre inkább zárkóznak fel a gépek. Riyla Cantuo-Weiss világhírű fizikus egy űrhajó feldélzetére kap meghívást, amely egy élhetőnek tetsző bolygó felderítésére indul. Ugyanakkor minél következetesebben próbálja alkalmazni a racionalitás három alapgondolatát,
 a társadalomban széles körben elfogadott ideológiát.

 
Mea fascia Mira Marincaș Kolozsvár, 2022 20 x 23 cm ISBN: 9786069091456 64 oldal puha borító

Mea fascia
delimitarea musculară între verbul a face sau a fi.
Bandaje împăturite, amânări.
Apăsare la imperativ.
Prima zi, întuneric. A doua zi, lumină.
Vocea limbii materne, indiferent care o fi,
devine fascicul de fibră interconexă.


Mea fascia
izomkorlát a tenni és a lenni igék között.
Összetűrt kötszerek, mulasztások.
A teher imperatívusza.
Első nap: sötétség. Második nap: világosság.
Az anyanyelv hangja, bármely is lenne az,
rostkötelékek hálózatává alakul.

Testnevelés és sport a Farkas utca 2. szám alatt Killyéni András (szerk.) Kolozsvár, 2021 21 x 27 cm ISBN: 9786069091395 160 oldal keménytábla

Ma, amikor a testedzés és a sportolás kultuszát éljük, amikor úton-útfélen korosztálytól függetlenül bicikliző, gördeszkázó, görkorcsolyázó vagy éppen kocogó emberekkel találkozunk, és már nem lep meg senkit a Sétatéren jógázó, tai chizó hölgycsoportok vagy a sportgépeken tornázó nyugdíjasok látványa, nem is gondolnánk, hogy kétszáz évvel ezelőtt milyen viszontagságos úton indult el a kolozsvári sportélet, és hogy ebben mekkora szerepe volt iskolánk, a Báthory István Elméleti Líceum elődiskoláinak.

Páll Szabó Ferenc, Killyéni András és Boros Miklós Testnevelés és sport a Farkas utca 2. szám alatt című könyve nemcsak emléket állít a katolikus gimnázium sportéletének, megírva annak történetét, de olvasmányos, hangulatos történetekkel, visszaemlékezésekkel, emberi oldalukat felvillantva meg is eleveníti a kolozsvári közélet olyan alakjait, akiket csak fényképeken, lexikonokban, kitüntetésekkel borítva vagy tudományos munkák borítóján láthattunk.

A három szerző aprólékos kutatómunkájának köszönhetően megismerhetjük a kolozsvári Báthory-líceum elődiskoláinak történetét (Páll Szabó Ferenc munkája), a kolozsvári sportélet úttörőit a 19. század kezdeteitől, amikor a Viadaliskola jelentette az elit réteg számára a sportolási lehetőséget, a 20. század hetvenes éveiig (Killyéni András munkája), illetve a kommunizmus utolsó évtizedének és az azt követő harminc évnek a sportéletét és sportolási lehetőségeit is (Boros Miklós munkája).

Timár Ágnes

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
Csacskaságok füzete Tyukodi László Levente Kolozsvár, 2021 17 x 10 xm ISBN: 9786069091418 52 oldal puha borító

Tudom, hogy ez csak a csacskaságfüzetbe fér bele,
de valld be:
te is szeretnéd, ha karácsony-szilveszter után
rögtön március következne.

Ködbálák Cseh Katalin Kolozsvár, 2021 14 x 20 cm ISBN: 9786069091401 108 oldal puha borító

A megalázás s a megalázkodás
közötti szintkülönbség
olykor lényegi máskor jelentéktelen
osztozunk mi akarva-akaratlan
ködbálák mélyén a fényeken?

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
Megpróbáltam Sütő Gyuszi Kolozsvár, 2021 14 x 20,8 cm ISBN: 9786069091425 446 oldal puha borító

1972, Erdély – a szamosújvári örmény templom
udvara. Innen indul Sütő Gyuszi 18 évet áthidaló, valós élményeken alapuló eseménysorozata.
A könyv 36 fejezete gyermekként átélt történetekkel kezdődik, a szerző még alig töltötte be a 10 évet ekkor. Cserebogár-vadászatról, focilabdákról, parittyázásról és mindenféle játszótéri kalandról olvashatunk először, de ahogy telnek az évek – és ahogy egyre nehezedik az élet Ceaușescu kommunista diktatúrája alatt –, a témák és a szereplők egyre komolyabbá válnak. Gyorsan váltják egymást a megrendítő elbeszélések, melyek robbantásokról, vadállattal vívott élet-halál harcról, hegyi mentésről, kényszermunkatáborról, zuhanásról, üldözésről, kínzásról, besúgókról, titkosrendőrségről és a testi-lelki bántalmazás sokféle formájáról szólnak. Végül tanúi lehetünk a kommunizmus teljes összeomlásának, amelyet a szerző fiatal családapaként élt át.
Az 1980-as években a szürkeség, a hideg, a hiány, az elnyomás és a kilátástalanság a mindennapok része volt Romániában. De néha felcsillant az emberek közötti összefogás, segítőkészség, humanizmus és a legelkeserítőbb helyzetekből születő zseniális humor, mely elengedhetetlen volt a téboly túléléséhez.

Sütő Gyuszi Kolozsváron született és Szamosújváron nőtt fel. Gyermekkorát olvasással, kirándulással, sízéssel és méhészkedéssel töltötte. Jelenleg az Egyesült Államokban él, és számítógépes mérnökként dolgozik.

Az illusztrációkat a Budapesten élő fiatal grafikus művésznő, Danila Liza készítette.

Belső képek Dr. Hintz Györgyné Boros Ella, egy műkedvelő fényképesz hagyatéka Blos-Jáni Melinda Kolozsvár, 2021 20 x 23 cm ISBN: 9786069091388 212 oldal keménytábla

A Hintz család neve a Gyógyszerészeti Múzeum révén benne van ugyan a kolozsvári köztudatban, mégis ennek az albumnak a képei láthatóvá teszik azt, amit nem őriz írás - a nagyvárosi mindennapokat, és a közszerepléseikről kevésbé ismert, a hétköznapokban viszont jelentős szerepet betöltő nőket, akik nemcsak az otthont, a családot, a helyi nők emancipálódó társadalmát építik a 20 század elején, hanem a család vizuális megjelenéseit, képi mementóit is. 

Hintz Ella aktív műkedvelő fotográfus volt, és a 180 képet tartalmazó, 40 évet átölelő albumában, amelyet most kezében tart az olvasó, egyszerre van jelen a közelítés és a távolodás. Visszahozza Kolozsvárra egy kivándorolt család múltját, a nézőt beengedi a két világháború közötti kolozsvári nők és műkedvelő fotográfusok életébe, és mindezzel rádöbbenti arra az idő-, társadalom- és szokásbeli távolságra is, ami az egykori és a mai emberek között keletkezett.

Blos-Jáni Melinda – Újvári Dorottya

Támogató:
Nemzeti Kulturális Alap
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
jelenleg nincs raktáron Fehér mintás, havas környék Tatjána Csernova, Laczkó Vass Róbert Kolozsvár, 2021 12 x 21 cm ISBN: 9786069091319 100 oldal puha borító

Udmurtia fővárosa, Izsevszk szovjet-orosz karakterű nagyváros, amelynek az orosz fegyveriparban betöltött szerepe miatt stratégiai jelentősége van. A környező kistelepülésekenazonban még élnek az udmurt hagyományok. Ezen a tájon sosem volt könnyű az élet, megszervezése nagymértékben a nők vállára nehezedik. Ezért is ők az udmurt identitás letéteményesei. Az udmurt identitásnak tehát vidéki bázisa van, miközben értelmiségük többnyire már a városokban, orosz környezetben éli mindennapjait.  A posztszovjet évtizedekben innen próbálják újjászervezni a közösség életét, ezen belül is az udmurt nyelvű irodalmat. Mi, magyarok viszonylag keveset tudunk e távoli rokon nép irodalmáról, de Kányádi Sándor jóvoltából az 1980-as években hírét vehettük az elhallgattatott Asalcsi Oki történetének.
A finnugor népcsoportok irodalmával foglalkozó tanulmányok megegyeznek abban, hogy Asalcsi Oki „kétkötetnyi” költészetéből tehetséges udmurt költőnők egész sora bontotta ki szárnyait. Közéjük tartozik Tatjána Csernova, akivel a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarán, a 15. Finnugor Írókongresszuson találkoztam 2019 augusztusában. Lánya, az Erdélybe honosodott Anasztázia Petrova nyelvész nyersfordításaiból dolgozva erre az alkalomra készült el néhány verstanilag is kimunkált műfordítás. Lektorunk akkor is, azóta is Násztya férje, Demeter Miklós néprajzkutató és hangszerkészítő volt.
Kötetünk 37 verset tartalmaz, Tatjána Csernova költészetének szubjektív keresztmetszetét adva. A rendelkezésemre álló nyersfodítások átköltésében szabad kezet kaptam, de verstani szempontból is törekedtem a lehető leghűségesebb műfordítások elkészítésére. Munkám során az udmurt nyelvet meghatározó tömörség, néhány különleges költői eszköz (pl. alliteráció) vagy a szóvégi hangsúlyok dinamikája okozott némi nehézséget, azonban vigasztal a tudat, hogy Jánosi Andrea grafikusunk első olvasatra igent mondott a kötet illusztrálására. Nem jártunk tehát rossz úton!
Jelen írásnak nem tárgya elemezni Tatjána Csernova költészetét, amelyből az udmurt nép törékenysége és életvitelének belső feszültségei ugyanúgy kidomborodnak, mint az udmurt nyelven alkotó költőnő identitásában szorosan összefonódó nőiség, anyaság, szenvedély és szelídség, de különösen az udmurt karakterrel közösséget vállaló kortárs lírikus. Inkább arra biztatjuk olvasóinkat, hogy Tatjána Csernova versein keresztül vegyék föl a kapcsolatot udmurt testvéreink irodalmával!
Laczkó Vass Róbert

Támogató:
Nemzeti Kulturális Alap
Clujul rănit Album cu fotografii realizate de studioul "fotofilm", despre bombardamentul asupra clujului din 2 iunie 1944 Papp Annamária, Rohonyi D. Iván Kolozsvár, 2021 21.5 x 26.5 cm ISBN: 9786069091333 136 oldal keménytábla


„Un alt aspect pe care autoarea cărții îl accentuează este necesitatea cunoașterii istoriei urbei nu numai din punct de vedere strict istoric, ci și
ca o modelare civică în adevăratul sens al cuvântului. Nu o dată am amintit și eu în diverse ocazii necesitatea cunoașterii trecutului orașului nostru, pentru că dacă îți cunoști orașul unde trăiești și-ți desfășori activitatea,
îl respecți altfel, și de ce nu, poți chiar să-l iubești. Lucrarea de față e o carte utilă, necesară și instructivă pentru toți locuitorii Clujului și nu numai,
fie tineri sau cu mai mare experiență de viață.”

Vladimir-Alexandru Bogosavlievici


„În ziua aceea fatidică Clujul a fost rănit. Această rană, în sensul fizic,
la propriu, al cuvântului nu s-a putut vindeca nici după decenii, nemaivorbind
de rănile sufletești, care au rămas pentru totdeauna. Case și agoniseli
de-o viață, realizate cu atâta trudă, au devenit mormane de moloz. Mulți supraviețuitori au avut norocul că nu și-au pierdut viața sub dărâmături,
sau că nu au fost nimeriți de schije.”
Gaal György

Támogató:
Petőfi Literary Fund
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
Telefonhang a vesztegzárból Laczkó Vass Róbert Kolozsvár, 2021 13.5 x 20.5 cm ISBN: 9786069091357 88 oldal keménytábla

Kompromisszum

annyira bátor voltam hozzád
hogy megtanultam félni tőled
faragott bálvány maga mellett
nem tűr meg ellenszegülőket

akit egy szertartás igazol
az párbeszédre alkalmatlan
behódolok hát hogy neked se
kelljen szégyenkezned miattam

időszerűtlenségedet már
csak azért foglalom imába
hogy onnan bontakozzon ki a
szeretet létjogosultsága

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
jelenleg nincs raktáron Mintha testvérek lettünk volna Múltidéző beszélgetések az MDF hadnagyaival Kozma Huba Kolozsvár, 2021 17 x 24 cm ISBN: 9786069091296 270 oldal keménytábla

A falvak dolgozó népét szeretném szolgálni – mond­tam Tamási Áron szavait kölcsönvéve  be­­mu­tat­ko­­zásként a magyar demokraták első or­szágos elnök­ségébe történt megválasztá­som­kor az alapító kommunisták legfontosabb  emberéről elnevezett Duna-parti  közgazdasági egyetemen. A fehér lepedővel letakart alapító atya bizonyára furcsállotta az ott elhangzottakat. Mert olyan rend­­­szeridegen mondatok hangzottak el akkor abban a díszteremben, amelyek korábban csak több mint három évtizede, huszadik századi forradalmunk/sza­badság­harcunk napjaiban. Mert akkor már túl vol­tunk a Fórumnak a Duna saját medrében tartásáért, az erdélyi falvak élet­ben maradásáért szervezett nagy tüntetésein. Nemzeti talpra állá­sunk lel­kesítő korszakát éltük.
 
Aztán, hisz úgy volt, megesett, ebből a hazafiúi nekibuzdulásból, a sok-sok ön­zetlen szolgálatból rendszerváltoztatás lett, szabad választások, az idegen csapatok kivonulása. Több évtizednyi idő után eljött ismét a de­mo­krá­cia, a szólásszabadság, az egymás iránti bizalom valóra válá­sá­nak a re­ménye. Akkor még, ebben a lelkesült hangulatban nem tudtuk, hogy az üveggolyókat már einstandolták a spontán privatizáció szerve­zői, a Pász­tor fiúk. Hogy legszebb álmaink a derűs, jókedvű reformkor­ról a mi éle­tünkben nem valósulnak meg. Már kijózanodásunk korában, az első sza­ba­don választott kormány bukása után ültem le a honi tár­sadalmi vál­toz­tatásra, a rendszerváltoztatásra vállalkozó, zömmel vidé­ki, népi szár­ma­zék társaimmal, az MDF hadnagyaival, hogy a tana­kodó be­szél­ge­tésekre alkalmat adó órákban sorra vegyük kudarcainkat, sike­re­inket, hiszen a levonható tanulságokkal nem csak magunknak-ma­­g­unkban kell el­számol­nunk.
   
Kozma Huba

A testvérpár Sütő Gyuszi Kolozsvár, 2021 22 x 22 cm ISBN: 9786069091302 84 oldal keménytábla

MESÉK. TANÍTÓMESÉK. Életmesék. Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.

Ez a gyönyörű mesefonál HÁROM GENERÁCIÓN áthidaló történeteket foglal magába – az emberi élet történéseiről, mély érzéseiről és ezek összefonódásáról, valamint a csodákról, ame­lyek az életünkben mindenhol jelen vannak, ha észrevesszük, vagy ha kell, megkeressük őket. Jelen vannak a természetben, annak körforgásában és az örök megújulásban.

E könyv KÉT MESÉT tartalmaz. Az első történetben egy beteg kisfiúnak, egy kíváncsi kislánynak és egy méhcsaládnak az életébe pillanthatunk bele. De valójában egy alma története ez, a természetnek és az emberi életnek örök körforgásáról.

A második történet egy testvérpár izgalmas kincskereső kalandjára visz el bennünket; megható, mély érzelmi húrokat megpengető befejezéssel.

Félutasok 2 Mindenkinek van története Czire Hanga Debóra Kolozsvár, 2021 14,5 x 20,5 cm ISBN: 9786069091326 450 oldal puha borító

Czire Hanga Debóra (17) Kolozsváron született, jelenleg Budapesten tanul.

A kamaszság nem életkor, hanem léthelyzet: az élet magasan izzó állapota. Félúton levés.

Annyira szerettem volna beszélni, de féltem. Ennek nem az volt az oka, hogy a kapcsolatunk ne lett volna elég nyílt és bizalmas, hanem az, hogy vannak dolgok, amiket nagyon nehéz, sőt, majdnem lehetetlen felhozni. A kimondott szavakat már nem lehet visszavonni, a következményeivel kell élni. Mi van, ha helytelen, ami lejátszódik bennem? Mi van, ha ez olyan dolog, amit az emberek inkább megtartanak maguknak? Mi van, ha ez is egy íratlan szabály? De honnan kéne tudnom? Honnan lehet megtanulni a kimondatlan dolgokat? Mikor kérdezhetünk arról, amiről nem szabad, mikor beszélhetünk azokról a témákról, amelyeket rejtegetünk?

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
jelenleg nincs raktáron Az élet dala Szőcs Katalin Kolozsvár, 2021 16,5 x 23,5 cm ISBN: 9786069091241 220 oldal keménytábla

Az élet egy rend alapú rendszer. Ez a rend szerinti összehangolódás ritmikus, akár a zene. Az ókor bölcselete szerint a fény terjedése a hangrezgéshez hasonló törvényszerűségen alapszik. A lét energiáit a hang hullámainak a természete írja le. A kiinduló Egy törvényének a rendje tartja együtt a rendszereket. A lét terében ez a rezgéshalmaz nem más, mint maga az élet zenéje.
Minden rendszer sajátja egy ritmus, egy dallam, de mindenik alapja az Egy rendjének ritmusa. A kozmikus törvény olyan, mint egy alaphangzás, melyből minden változat ered, és amellyel össze kell hangolódni.
Az anyagba ágyazódott szellemi fényerő rezgéseinek törvénye a hang terjedésének hetes rendszeréhez hasonló. Hét kristályrendszer létezik, hét lépésben szaporodnak az élő sejtek, a szellemi régiót is hét szint jellemzi. A teremtő és fenntartó energiaörvény hetes lépésből álló arányának megfelelően őrizte meg az ősi tudás a hét lelki-szellemi síkját és a síkok vezetőinek számát. Innen ered az ősanya-fának, az életfának a hét ágáról alkotott képzete, a hétmérföldes csizma, a hétágra sütő nap, a hetedhét ország is. Ilyen törvényszerűség jellemzi mind az ember energiacsokrait, mind a sztratoszféra Schumann-rezonanciáját.
A régi időktől fogva az ember próbálta megérteni, lejátszani és ábrázolható képekkel megközelíteni az életet adó és fenntartó erőt. A hun–magyar népi regevilágokban, bölcseletben rejlő tudás sok hasonlóságot mutat más régi népek emlékezetével. Több tudományág közös elemei kerülnek egymás mellé: a régi népek teremtéstörténetei, bölcselet, művészettörténet, geometria, fizika, kémia, díszítőművészet, a Kárpáthon néprajza.


A szerző Gyergyóújfalu szülötte (Hargita megye), felsőfokú tanulmányait a Iași-i Műegyetem Vegyészmérnöki Karán végezte 1969-ben, ott szerzett doktori fokozatot 1981-ben. Dolgozott vegyészként, fizikusként, kutatóként, osztály- és üzemvezetőként, kémiatanárként, egyetemi előadóként. 1991-től tagja az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek, az Erdélyi Kárpát-Egyesületnek, alapító tagja az Erdélyi Szépműves Céhnek, 1996-tól az Erdélyi Műszaki Tudományos Társaságnak, 2001-től a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Kémiai és Műszaki Szakosztályának, valamint a Kriza János Néprajzi Társaságnak. A Heltai Könyvtár keretében működő Önismeret-Népismeret kör vezetője. Házas, négy gyermek anyja.

Támogató:
Nemzeti Kulturális Alap
jelenleg nincs raktáron Számvetés II Laskay Adrienne Kolozsvár, 2021 17 x 21 cm ISBN: 9786069091289 166 oldal keménytábla

Válogatásunk zömében a 20. század szereplőire vonatkozik. Most, amikor már lassan magunk mögött tudjuk a 21. század első húsz évét is, értelemszerűen nem ignorálhatjuk az időközben felnőtt nemzedéket. Jelen válogatásunk egyik célja tehát, hogy a fiatalabb, sőt az egészen fiatal nemzedék egy-egy reményteljes képviselőjét helyezze az olvasó látkörébe, legyen az zeneszerző, előadóművész vagy  zeneművészet más  területén munkálkodó személyiség. Egy másik szempont szerint pedig megidézzük azokat a művészegyéniségeket is, akik bár itthon kezdték pályafutásukat, de az elmúlt évtizedek történelem alakította drámai körülményeinek következtében kénytelenek voltak elhagyni szülőföldeiket.

"Nekünk csak ez van" Vallás és egyházak a rendszerváltás utáni Erdélyben Kiss Dénes Kolozsvár, 2020 14,5 x 20,5 cm ISBN: 9786069091227 278 oldal puha borító

A kötet az erdélyi – főleg magyar – vallási mezőt és ennek mai állapotához vezető folyamatokat mu­tatja be. Először a vallás intézményi beágya­zó­dá­sának rend­szerváltás utáni átalakulását vázolja.
E történelmi egyházakra fókuszáló elemzésben a vallási alrendszer rendszerszintű jelenlétében bekövetkező változásokat és a magyar egyházak rendszerszintű funkcióit, társa­dalomszervezésben betöltött szerepét taglalja. Ezt kö­vetően az egyéni szintű vallásosság jellemzőit és folya­matait elemzi, kérdőíves kutatások alapján. Végül a vallási mező kevésbé ismert szereplőire fókuszál, a neoprotes­táns kisegyházakra, valamint a történelmi egy­há­zak belső reformmozgalmaira.

Társkiadó: Institutul pentru Studirea Probelemelor Minorităților Naționale

Támogató:
Magyar Tudományos Akadémia
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
Két alkonyat Dalok, kórusok Jánk Károly, Csortán Márton Kolozsvár, 2020 21,5 x 21,5 cm ISBN: 9786069091180 132 oldal keménytáblás

Csortán Márton bábművészként jól ismeri a gyermeki lelket, melynek gon­do­­zását, felkészítését a szépség befogadására életcéljának tekinti. Mi az, ami a gyer­mekre leginkább hat? Természetesen a zene, a közös éneklés, amely­nek ember- és közösségformáló szerepe közismert. Zenészként felvállalja a  Kodály Zoltán által megálmodott szerepkört, amely elsősorban a kicsik zenei ne­ve­lé­sé­nek avatott képviselőjévé lépteti elő.
A tizenhárom – Kodály Biciniáinak min­táját követő – rövid kórusmű Jánk ­Károly gyermekverseinek zenébe való átültetése, a Két alkonyat címet viseli.
A melódiák ambitusa követi a gyermek előadó hangterjedelmét, hangsoruk a né­­­­­­pi és egyházi hangsorok. Hangulatukban a magyar népénekre és természe­tesen a szöveg sugallta szituációkra támaszkodnak. Meggyőződésem szerint hasznos és élvezetes foglalkozást biztosít a szépre éhes gyermekek számára.

Laskay Adrienne

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
Homokkal teli bőrönd Franz Hodjak Kolozsvár, 2020 12 x 20 cm ISBN: 9786069091104 276 oldal keménytáblás

 Franz Hodjak Homokkal teli bőrönd című regénye egy erdélyi szász család, Bernd Burgerék kivándorlásának, pontosabban bolyongásának, meg nem érkezésének történetét meséli el a szerzőre jellemző abszurd stílusban. Ezek a vargabetűk alkalmat szolgáltatnak az emlékezésre, az identitással, (ki)vándorlással, hazával, „hontalanságokkal” kapcsolatos kérdéseken való töprengésre.

Franz Hodjak író, költő, szerkesztő, műfordító 1944-ben született Nagyszebenben. 1992-ben, az utolsó kivándorló szászok egyikeként hagyta el hazáját és választott városát, Kolozsvárt. Jelenleg a németországi Usingenben él, írói munkásságát számos irodalmi díjjal méltatták.

Kiadta az Exit Kiadó és a Szépirodalmi Figyelő Alapítvány

Támogató:
Nemzeti Kulturális Alap
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
Nyitott szemmel VI. kötet Laczkó Vass Róbert Kolozsvár, 2020 14,5 x 20,5 cm ISBN: 9786069091159 176 oldal puha borító

A Nyitott szemmel vendégei nem celebek, hanem tartalmas történetekkel és tanul­­ságos kalandokkal szolgáló barátaink, ismerőseink: szenvedélyes világutazók, missziós orvosok, zarándok lelkészek, tudományos kutatók, száguldó riporterek vagy éppen hányatott sorsú arisztokraták.
Olyan emberek, akik látni, láttatni, megérteni és megértetni szeretnék az ezerarcú világot, amelyben élünk. A velük folytatott beszélgetések szerkesztett változatát gyűjteményes formában tárjuk az olvasók elé. Sorozatunk hatodik kötete az új típusú koronavírus-járvány miatti korlátozásokat megelőző beszélgetéseket foglalja össze. Meggyőződésünk, hogy hamarosan újra találkozhatunk közönségünkkel!

Támogató:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Kalózlány. A sors iránya Lupescu Kata Kolozsvár, 2020 14,5 x 20,5 ISBN: 9786069091197 320 oldal puha borító

Charlotte végigcsinálta a szertartást, immáron igazi szinta lett. De a megpróbáltatások csak most kezdődnek. Egyfelől bosszút akar állni szüleiért, másfelől szintaként kötelessége megvédeni a világot a művészbefolyástól. Ám Charlotte-ról semmi hír. Hogy merre jár, min ügyködik, senki nem tudja. Közben az életművészek szövetséget kötnek Patrick Anoless-szel, és egyre nagyobb fenyegetést jelentenek a kalózokra. Aztán Charlotte hosszú hónapok után, mindenki legnagyobb meglepetésére felbukkan a semmiből, és legénységet verbuvál magának, hogy beteljesítse küldetését. Az életművészek és kalózok közötti harc folytatódik, melyet csak bonyolítanak az eltitkolt rokoni szálak és elfojtott szerelmek. És ne feledjük: kalózokról beszélünk! Mindegyikük meg akar gazdagodni, és a halhatatlanságot keresi. De a legfontosabb kérdésre továbbra sincs válasz: ki fogja megnyerni a Föld és Ég csatáját?

KALÓZLÁNY: A SORS IRÁNYA
a KALÓZLÁNY: KÉKVÉR (I. és II. könyv),
a KALÓZLÁNY: POKOLI KÖR és
a KALÓZLÁNY: VÉGSŐ KEZDET folytatása.

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
Kertvárosi keringő Nánó Csaba Kolozsvár, 2020 14 x 20 cm ISBN: 9786069091166 152 oldal puha borító

Egyszer mind elmegyünk onnan, ahol megszülettünk.
Ki huzamosabb időre távozik, ki ideig-óráig.
És észrevétlenül majd a végső elmenetel órája is eljön.
Elmarad a napsütés, nem kóstolunk többet finom
gyümölcsöt, a bölcsőt mások ringatják.
Maradnak a kertek, a harangok, az esték és a hajnalok,
a csillagok, a város, amely pusztább lesz nélkülünk.

De addig… Szemünk még mosolyog, hangunkat
hallatjuk, és néha még visszatérünk oda, ahol az út
kezdődött, a gyermek felsírt, a kerítés összedőlt,
 a kerékpár elromlott.

Egyelőre maradtunk még néhányan a ringatózó fák
alatt, a folyók mentén, a város zajában, kik olykor
visszanézünk. Néha megtörve, de egyenes gerinccel,
„annyi balszerencse közt, oly sok viszály után” van
amire emlékezzünk! És, ami a legfontosabb:
míg létezünk, emlékeink is tisztán megmaradnak
bennünk…

Önkorrekcióm története Válogatott esszék, tanulmányok Nagy Olga Kolozsvár, 2020 13,5 x 20,5 cm ISBN: 9786069091111 376 oldal puha borító

Önkorrekcióm története címen
válogattam össze azokat
az esszéket, tanulmányokat,
melyek a Művelődésben,
A Hétben, a Korunkban, de az
anyaországi sajtóban is – Holnap,
Tiszatáj, Forrás stb. – több
évtizedes pályám során
megjelentek. A válogatás [...]
azt kívánta bemutatni: milyen
korrekcióra volt szükségem,
míg abból az ún. leíró és
pozitivista folkloristából,
aki csupán adatokat gyűjt,
eljutottam ahhoz, hogy
az adatok mögé is bepillantsak;
lassan-lassan meg is értessem
azt, hogy mögöttük ott sejlik,
sőt lobog egy izgalmas
paraszti/népi társadalmi valóság.
(Nagy Olga)

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
Eszményért, hitért, életért... Szőcs Judit Kolozsvár, 2020 20,5x13,5 ISBN: 9786069091173 176 oldal puha borító

SZŐCS JUDIT
nyugalmazott matematika–fizika szakos tanár
1939. június 23-án született Kolozsváron.

Középiskoláit szülővárosában végezte (1955) a mai Apáczai Csere
János Líceumban; a Bolyai Tudományegyetemen szerzett tanári
oklevelet (1959). Az Ady–Şincai-líceumban laboráns (1959–60),
1960–64 között a Matematikai és Fizikai Lapok szerkesztője-titkára
volt. 1964 őszétől 1996-os nyugdíjazásáig különböző kolozsvári
líceumokban, általános iskolákban, szakiskolákban tanított, köztük
a Brassai Sámuel Elméleti Líceumban és a Báthory István Elméleti
Líceumban. E két iskolába 1997–1999 között óraadó tanárként
is visszatért.

Alapító tagja a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének
(RMPSZ), melynek egy ideig megyei elnöke, majd országos alelnöke
volt. Az RMPSZ keretében működő Gál Kelemen Oktatási
Központnak alapításától kezdve több mint húsz éven át vezetője volt.
Tagja a kolozsvári Apáczai Csere Társaságnak.

Kolozsvári iskolák éltetői címmel kötetet állított össze (Kolozsvár,
1996), amely azóta még két kiadásban (2001, 2003) jelent meg.
Társszerkesztője a Szövetség húsz éve „…ahol lélek van” című,
az RMPSZ ünnepi alkalomra (2011) kiadott Magister kötetének.

jelenleg nincs raktáron Kákonyi Csilla Nagy Miklós Kund Kolozsvár, 2020 21x26 cm ISBN: 9786069091128 152 oldal keménytábla

"Ha a valóságról való tudását, tapasztalatát a művész nagy szenvedéllyel éli át, akkor létrejön a valóság és a személyiség között az a fúzió, amelynek hőfoka a megélt valóságot, az élményt látomássá, műalkotássá izzítja. Az így létrejövő festmény anyagában a gondolat, a szellemi kinyilatkoztatás testesül meg. Inkarnáció, melynek során a vászon és a festék képessé válhat bejáratot nyitni egy anyagtalan szellemi világba, ami körülveszi az embert anélkül, hogy azt megragadná - a zenéhez vagy a költészethez hasonlóan. Munkám során arra törekszem, azt szeretném, hogy a néző, az emberek ne maradjanak a "történeteimen" kívül, hanem vonzza be őket a látvány és a tartalom. Hiszen mindnyájan érintettek vagyunk, és felelősek mindenért, ami velünk történik ezen a Földön."

Kákonyi Csilla

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
Vezetői kihívások és megoldások 2.0 Beszélgetések erdélyi cégvezetőkkel László Judit Kolozsvár, 2020 13 x 20,5 cm ISBN: 9786069091074 160 oldal puha borító

A Vezetői kihívások és megoldások második kötete további
öt erdélyi magyar cégvezetőt mutat be az érdeklődőknek.
Az interjúk szövegei a 2018 ősze és 2019 tavasza között Kolozsváron, közönség előtt elhangzott beszélgetések átiratai. Ezen beszélgetések olvasható szöveggé szerkesztését, sajtó alá rendezését 2020 tavaszán fejeztük be, így a koronavírus okozta járvány gazdasági hatásairól, ezen időszak tapasz­talatairól e könyvben nem esik szó.

A cég- és csapatépítés kihívásai, sikerei, buktatói, a folya­ma­tosan, gyorsan változó romániai körülmények miatt elvárt rugalmasság, alkalmazkodóképesség, innovatív megoldások példát, ihletet adhatnak másoknak, és megerősíthetnek abban, hogy a kitartó, szorgalmas munkának itthon is van eredménye.

Jelen könyvből a következő cégvezetők és cégek történetét, tevékenységét ismerhetik meg: Albert Attila, Bioeel;
Gündisch Zoltán, Mendola cégcsoport; Leitersdorfer Edit, Kárásztelki Pezsgőpincészet; Papp György-László, Medline, illetve Varga-Pál-Petry Zsolt, Petry cégcsoport.
Jó olvasást kívánunk!

László Judit

Megsebzett Kolozsvár A Fotofilm műhely fényképalbuma az 1944. június 2-i amerikai bombázásról Papp Annamária, Rohonyi D. Iván Kolozsvár, 2019 21,5 x 26,5 cm ISBN: 9786069091067 128 oldal keménytábla

VALAMIKOR a 2000-es évek derekán autóbuszon utaztam egy amerikai turistacsoport idegenvezetőjeként. Ploiesti kör­gyűrűjén haladva bemondtam, hogy jobbra a város, amely
a 20. század történelmében, mint a romá­niai olajipar köz­pontja kiemelt szerephez jutott. Ekkor Frank, az egyik vendég megszólalt: ezeket a földeket korábban csak a leve­gőből látta, azért jött, hogy most közelebbről is megtekintse. A II. világ­háború során ugyanis részt vett a város bombá­zásában.
Mint aki Kolozsváron olyan házban nőttem fel, amit találat ért, és amiben Ferenc nagyapám megsebesült, különösen érintett e találkozás. Fürkésztem Frank arcát: rezzenéstelen maradt, próbáltam vele erről tovább beszél­getni, nem sikerült. Elgondolkodtatott a rezzenéstelen arc, bizonyára amikor 6000 méter magasról nézte a lenti világot, nem volt ennyire közömbös: izgatott lehetett, félhetett, vár­hatta, hogy legyen már vége, a gép landoljon már. Frank parancsot teljesített, Ferenc civilként a túlélésben remény­ke­dett. Frank a magasból legfeljebb a becsapó­dások füst­gom­báját láthatta, és bizonyára nem gondolt a lakosokra, nem gondolt arra a sok mindenre, ami lenn a bombázás követ­kezménye volt. Frank és társai érte­lem­szerűen nem olvashat­ják e könyvet. Sajnos Ferenc sem. Mi, Kolozsvár mai lakói viszont igen. Ezzel tar­to­zunk nagy­apáink, dédapáink nemzedékének.

dr. Furu Árpád
mérnök

JÓLESŐ ÉRZÉSSEL nyugtáztam ez alkalommal is a múzeumi gyűjtemények fontosságát a régmúlt eseményeinek megisme­résében. A kolozsvári történeti múzeum tulajdonában lévő fényképek sikeresen kiegészítik e kötet nem mindennapi felvételeit. A lebombázott épületek látványa rendkívül szo­morú és megrázó, akárcsak a személyes tragédiák, de annál nagyobb csodálattal gondolok az újrakezdő kolozsváriak hatalmas lelkierejére.

dr. Mitu Melinda
muzeológus


JELEN KÖTET lehetőséget ad arra, hogy a kolozsvári közösség
a közelmúltban sorsát alakító történelmi esemény emlékezete kapcsán számot vessen önmagával és a világgal: a „csendes hátország” békeillúzióját szilánkokra törő bombákat, a leomló házfalakat rövid időn belül háborús frontátvonulás követte –
az újjáépítést már a győztesek új világrendje határozta meg.
Az emlékezet személyes, családi körön belülre visszavonuló, évtizedeken át nyilvánosan meg nem jeleníthető, ki nem beszélt élményét a történész és közéleti író Papp Annamária a hely­történet és mikrotörténet szintjét is megjelenítő kötetben hozza elénk. Maga a kolozsvári és a szélesebb erdélyi társadalom keresztmetszete sejlik fel lapjain: emberi alakot nyer, az idő életszerű lüktetését, az emlékezet összetett óraművét, a közel­múlt egy pillanata köré rendezett emlékezet évgyűrűit világítja meg sorai által a szerző – képben, szóban megőrzött vissza­emlé­kezések összhangját megteremtve.

dr. Lönhárt Tamás
történész

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
jelenleg nincs raktáron Az ünnep fizikája Szőcs Katalin Kolozsvár, 2019 17 x 24 cm ISBN: 9786069091029 174 oldal keménytábla

A szerző Gyergyóújfalu szülötte. Felsőfokú tanulmányait a Iași-i Műegyetem Vegyészmérnöki Karán folytatta 1969-ben, ugyanott szerzett doktori fokozatot 1981-ben. Dolgozott vegyészként, fizikusként, kutatóként, osztály- és üzemvezetőként, kémiatanárként, egyetemi előadóként. 1991-től tagja az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek, az Erdélyi Kárpát-Egyesületnek, alapító tagja az Erdélyi Szépmíves Céhnek, 1996-tól tagja az Erdélyi Műszaki Tudományos Társaságnak, 2001-től a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Kémiai és Műszaki Szakosztályának, a Kriza János Néprajzi Társaságnak, továbbá a Heltai-könyvtár keretében működő önismeret-népismeret kör vezetője. Házas, négy gyermek édesanyja.

Jelen könyv az épített örökség, a természettudományok és a néphagyomány közös elemei által megőrzött tudást kutatja. Régi korokból származó információkat őriznek a román kori vagy gótikus templomok, a várak díszítőelemei és freskói. Hasonlóképpen feldolgozásra kerül itt a régi népek bölcseleti tudása: az óind, hun, sumer, egyiptomi, indián mitológiai hagyományok, továbbá hasonlóság fedezhető fel bizonyos népi törzsek és magyarok szokásai között. A nagy évköri ünnepek szimbolikája régi tudásra épül, az egyes ünnepekhez kötődő szokások és azok képi világa az adott évszak és égtáj jellegzetes erőivel kapcsolatosak.

jelenleg nincs raktáron Képek könyve Táj- és kultúrtörténet képekben Zakariás Erzsébet Kolozsvár, 2019 21,5x27 cm ISBN: 9786069091043 440 oldal Puha borító

Azzal a reménnyel bocsátom útjára ezt a gyűjteményt, hogy minden, a környezete iránt érdeklődő ember talál magának benne csodálnivalót vagy hasznos vizuális információt, amely esetleg további ke­resgélésre, kutatásra ösztönzi, valamint hogy minden olvasat, minden egyes személyes meg­kö­ze­lítés egy-egy új szellemi kalandot vagy élményt jelent majd mindazok szá­mára, akik a kötetet kézbe veszik, és annak alapján kedvet kapnak a weboldalon található vizuális tartalom tanul­mányozására is.

Lansez acest album cu speranța că oricare cititor interesat de mediul în care trăiește va găsi în el informații vizuale utile, detalii demne de admirat care invită la continuarea căutărilor, explorarea istoriei locurilor, a culturilor care ne înconjoară. Nutresc speranța că fiecare interpretare, fiecare abordare personală care se va naște pe marginea acestui volum va fi începutul unei noi aventuri sau experiențe, înainte de toate prin consultarea paginii de internet aferentă volumului.

I brought this collection to life with the hope that anyone interested in the environment they belong to will find in it interesting and useful visual information, details worth being admired which invite to exploring further the history and culture of the familiar places. I am confident that every interpretation triggered by this volume will result in new adventures and experiences for those who read it and are inspired to explore the webpage containing the whole collection.

Zakariás Erzsébet

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
Villanófény Haikuformák Laczkó Vass Róbert Kolozsvár, 2019 13 x 20,5 cm ISBN: 9786069091012 126 oldal keménytábla

Útravalónak
zsebedbe csempészek pár
kényes haikut

Villanófényben több mint hatszáz haikuforma - Laczkó Vass Róbert ismét vállalja a nyilvánosságot és a megmérettetést (...)
Van ám itt líra is, derű és ború - a hatszáz haikuforma a szentenciák és kaján észleletek mellett tartalmaz sok érzést, kedvességet is. Azt mondja a haiku japán nagymestere, Macuo Basó, el kell hagyni az önző magunkra figyelést ahhoz, hogy a haikut jól gyakorolhassuk, s talán még ahhoz is, hogy jól olvassuk. Tegyük hát ezt, kedves olvasó, hagyjuk magunkat a vegytiszta érzéshez kalauzolni e versek által!
Bodó Márta

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
Erdélyi régészet II. Írások régészetről és kulturális örökségvédelemről 2017–2019 T. Szabó Csaba Kolozsvár, 2019 15x23 cm ISBN: 9786069091005 272 oldal Puhatáblás

Erdély földje alatt több ezer év történelmének tárgyi emlékei nyugszanak.
Románia régészeti örökségének mintegy fele ma Erdély területén
található, amelyet közel két évszázada kutatnak rendületlenül a régészek
és történészek. Olyan örökségről van szó, amelynek számos emléke
egyedülálló a világon. Verespatak római aranybányái, a dák várak vagy
középkori erődített templomaink világörökségi kincseink, amelyeket
– a föld alól előkerülő apró cserépdarabokkal és kőfaragványokkal
együtt – személyes örökségünkként kell tisztelnünk.
A kötet célja, hogy meghonosítsa Erdélyben a külföldön már nagy
sikernek örvendő közönségrégészet műfaját: párbeszédet kezdeményez
nagyközönség és régészet között, elősegítve egy olyan, régészeti
örökségünk iránt érzékeny és felelősségteljes társadalom létrejöttét,
amelynek léte elengedhetetlen a régészet XXI. századi fennmaradásához.

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
jelenleg nincs raktáron A lélek évszakai Vincze-Dallos Csilla Kolozsvár, 2019 13,5 x 20,5 cm ISBN: 9789737803948 112 oldal Keménytábla

Jelen verseskötettel életem fontosabb mozzanataiba szeretném bevezetni kedves olvasóimat, mint például a gyermekkor, zene, szerelem, filozófia, hittan, és mindezt játékos rímekben, gördülékeny kifejezésekben tárom a nagyérdemű elé, kincses Kolozsvár 700 éves falai között.

Verseim öt témakörbe csoportosíthatóak: tájleíró, családi, filozofikus, szerelmes és nem utolsósorban egyházi jellegűek.

Hivatásos zenész mivoltomtól eltérően e kötetben most nem hangjegyek, hanem szavak próbálják „elmuzsikálni” önöknek, hogy a vers egy Isteni sugallat, amelynek megvalósításához nincs szükség másra, csupán egy üres papírlapra és egy ceruzára, és máris megszületik a „csoda”.

Az ihletért nem kell „megdolgozni”, mivelhogy a költőt a múzsa többször is meglátogatja, tehát a szerző csupán közvetítője annak

a felemelő isteni aktusnak.

Fogadják hát szeretettel e verseket, „lelkem gyermekeit”, hadd vidítsák fel a hétköznapjaik monotóniáját!

 

Eltűnt évszakok, visszaköszönő évek Válogatott publicisztikák Nánó Csaba Kolozsvár, 2019 14,5x21 cm ISBN: 9786069091036 256 oldal Puhatáblás

"Azt mondják, az újságíró min­den­­hez ért egy kicsit, de sem­mi­hez sem igazán. Van ebben jó adag igaz­­ság, hacsak a fir­kász nem egy bizonyos szak­te­rületen képezte ma­gát – ami régebben, amikor az egye­te­mek nem on­tot­ták ma­guk­ból a különféle dip­lo­má­sokat, szin­­­te elképzel­he­tet­len volt.

Viszont az is biz­tos, hogy az új­ság­írást szinte lehetetlen meg­tanulni, erre vagy születik az em­ber, vagy nem. Ezt pedig nem én mon­dom, hanem azok, akit ta­nít­ják… Mű­fa­jo­kat, tech­ni­kákat, helyes­í­rást el lehet sajátítani – bár nem egy cikk bizo­nyítja, hogy so­kak számára ez is ha­tal­mas fej­tö­rést jelent –, de az ér­zé­ket, a stílust az em­ber hozza magá­val. Vagy nem – de ez ha­mar kide­rül, az olva­sót ugyanis nehéz be­csap­ni."

Nyitott szemmel - V. kötet Laczkó Vass Róbert Kolozsvár, 2019 14,5x20,5 ISBN: 9789737803993 236 oldal Puha borító

A Nyitott szemmel vendégei nem celebek, hanem tartalmas történetekkel és tanulságos kalandokkal szolgáló barátaink, ismerőseink: szenvedélyes világutazók, missziós orvosok, zarándok lelkészek,
tudományos kutatók, száguldó riporterek, barangoló művészek vagy éppen hányatott sorsú arisztokraták.
Olyan emberek, akik látni, láttatni, megérteni és megértetni szeretnék az ezerarcú világot, amelyben élünk.
A velük folytatott beszélgetések szerkesztett változatát gyűjteményes formában tárjuk az olvasók elé.
Sorozatunk ötödik kötetének Ázsia áll a fókuszpontjában, különös tekintettel a Közel-Kelet országainak problémáira. Meggyőződésünk, hogy haszonnal forgatják majd az olvasók!

Támogató:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Vezetői kihívások és megoldások 1.0 Beszélgetések erdélyi cégvezetőkkel László Judit Kolozsvár, 2019 13x20,5 cm ISBN: 9789737803979 204 oldal Puha borító

Életünk minőségét nagymértékben meghatározza az, hogy milyen körülmények között dolgozhatunk, hogyan megyünk haza délutánonként, érezzük-e az évek során, hogy fejlődünk, megvalósítottunk-e valamit, piacképes maradt-e a tudásunk, képességeink.

A cégek vezetőinek minderre direkt ráhatásuk van: biztosítanak-e fejlődési lehetőségeket, hagynak-e elfajulni konfliktusokat, stb. Jelen könyvben hat vezetőt ismerhetnek meg, és ezen interjúk élőben is követhetőek voltak 2017 októbere és 2018 áprilisa között Kolozsváron, a Vezetői kihívások és megoldások címet viselő beszélgető­sorozat keretében. Ezek alkalmával a hallgatóság kérdéseket is feltehetett, a beszélgetések végén pedig megismerkedhetett a vállalkozókkal, cégvezetőkkel.

Az amerikai álom kifejezés azt az eszmét fedi, hogy mindenki képes önerőből, kemény munkával életét jobbá tenni, többnyire folytonos és növekvő jövedelemmel. A könyvben szereplő összes vezető nulláról indult, és megvalósította itthon, Erdélyben, Romániában is az amerikai álmot.

László Judit

Kalózlány - Kékvér I.-II. könyv Lupescu Kata Kolozsvár, 2019 14,5 x 20,5 cm ISBN: 9789737803955 464 oldal Puha borító

Pokolvár kapui kinyíltak. De Ryan sehol, Miss Holdtöltének is nyoma veszett, Rose öntudatlan testét kézről kézre adogatva emelik be a Boala a Negra fedélzetére. Charlotte kétségbeesetten kérdőjelezi meg minden eddigi döntésének helyességét, és legszeretettebb barátai nélkül Verona Útja is egyre távolodni látszik, amikor egy félelmetes hajó fedélzetén ráébred, hogy talán még sincs minden veszve, talán mégis elérheti céljait. De mindezért hatalmas árat kell fizetnie, régi önmagát is fel kell áldoznia az új Charlotte oltárán. Metáliumok és életművészek társaságában folytatja útját Reawonbelle felé, miközben új barátokra tesz szert, de ugyanakkor hatalmas ellenségeket is szerez magának. És találkozik a Moon-Barnacle legkegyetlenebb és legvarázslatosabb Kapitányával, aki teljesen
felforgatja az életét.

A KALÓZLÁNY: KÉKVÉR
a KALÓZLÁNY: POKOLI KÖR folytatása,
a hatkötetes regényfolyam harmadik és negyedik kötete.

jelenleg nincs raktáron Festett famennyezetek és berendezések az unitárius templomokban Balassa M. Iván Kolozsvár, 2018 24,5 x 28,5 cm ISBN: 9789737803733 196 oldal Keménytábla

A Magyar Unitárius Egyház megalakulásának 450 éves év­fordulója alkalmából rendezett megemlékezések elő­ké­szí­tése sorába tartozott az a kutatás, mely számba vette az erdélyi unitárius templomokban fellelhető vagy egy­kor volt festett asztalosmunkákat. Ennek eredmé­nye­it dol­-goz­­­za fel a könyv, mely a 16. század elejétől 2000-ig majd’ fél­e­zer év alkotásait tekinti át. Ádámos és Ho­mo­ród­­­­­szentpéter az 1520-as évek­ből a kez­det, a legfia­ta­labb pe­dig az ezred­for­du­lóra Magyar­an­drás­falván elké­szült berendezés. Kilenc­ven templom és több mint 350 emlék, köztük tel­jes mennye­zetek, karzatok, szószékkoronák, pa­dok, úr­asz­ta­lok, „pulpi­tusok”, ajtók sze­re­pelnek a kö­tet­­ben, egy ré­szüknek már csak kü­lön­bö­ző fel­jegyzésekben van nyoma, de a több­ség ma is éke­síti a tem­plo­mokat, vagy múzeumok meg­be­csült kincse. A korszakonkénti részle­tes, a levéltári, szakirodalmi adatokra, a helyszíni kuta­tás­ra alapozott leírást  388 színes fényképfelvétel teszi szem­léletessé.

Balassa M. Iván (1943) az 1970-es évek végétől kutatja, több-kevesebb megszakítással, a protestáns templo­mok­ban fel­lelhető festett asztalosmunkákat. Az egyes emlé­kek leírá­sától a rajtuk található feliratok elemzésén át az egyik leg­korábbi emlék, a homoródszentpéteri karzat új­ra­felleléséig és az énlakai templomban lévő berendezés rész­letes feldol­go­zásáig terjedő tapasztalatait és isme­reteit kama­toztatja ebben a könyvben. Az itt bemutatott uni­tá­ri­us emlékanyag a teljes magyar festett asztalos­munkájú tem­­plom­be­ren­dezéseknek csak egy részlete, de mint csepp­ben a tenger, minden meg­ta­lál­ható közöttük, ami ezeket a kultúránkban kiemelkedő je­len­tőséggel bíró mű­veket jellemzi.

Kiadja a Magyar Unitárius Egyház és az Exit Kiadó

A kiadást támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége.

Látható Kolozsvár Orbán Lajos fotói a két világháború közötti városról Blos-Jáni Melinda (szerk.) Kolozsvár, 2018 20x23 ISBN: 9789737803870, 97860 196 oldal Keménytábla

"Orbán Lajos (1897–1972) kolozsvári polgár fényképhagyatéká­­­­­ból készült ez a válogatás, amely a két világháború közötti Kolozsvár utcáinak forgatagát, szabadidős lehetőségeit és privát szféráját mutatja be. Orbán Lajos életrajza, egy antropológiai és egy fo­tó­tör­téneti tanulmány vezeti be a korszak és a fotográ­fia iránt érdek­lődőket a képek világába. A kiválasztott 170 fénykép többnyire 1920 és­ 1940 között készült, és – néhány kivétellel – most jelenik­ meg­ először nyom­tatásban. A fotók túlmutatnak a vá­ros képes­lap-arcain: a dinamikus kompozíciók és a különböző fényha­tá­­­sok poétikája iránt érdeklődő fotóst – noha ő fotóamatőrnek tartotta­ magát – méltán nevezhetjük a kor fotóművészének."
Blos-Jáni Melinda

A könyv az Erdélyi Múzeum Egyesület és az Exit Kiadó közös kiadása.

Támogató:
Nemzeti Kulturális Alap
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
jelenleg nincs raktáron Erdélyi srácok Benkő Levente - Papp Annamária - Vig Emese Kolozsvár, 2018 20 x 23 ISBN: 9789737803832 304 oldal Keménytábla

Könyvünkben az 1956-os magyar forradalommal nyíltan együtt érző és emiatt bebörtönzött erdélyi egykori fiatalok, középiskolás diákok, munkások és egyetemi hallgatók emlékeznek az akkori történésekre. Volt köztük, aki gyertyát gyújtott halottak napján a Házsongárdi temetőben, volt, aki koszorút helyezett el az 1848–49. évi magyar forradalom és szabadságharc hősei emlékművén, volt, aki nekivágott a román–magyar határnak, hogy azon átszökve a pesti srácokhoz csatlakozzon, volt, aki verset írt, voltak a temesvári – elsöprő többségükben román! – egyetemisták, akik nagygyűlésen fejezték ki rokon­szen­vüket a magyar forradalom és hősei iránt. Bátor kiállá­­­­su-kért, nyíltan megfogalmazott szabadságvágyukért e fiatalok súlyos politikai börtön­éveket kaptak „jutalmul”, de ezáltal tulajdonképpen arra kaptunk tőlük példát, hogy minden körülmények között miként lehet és kell megmaradni egyenes gerincű embernek.

Könyvünk célja, hogy ezt a példát felmutassuk és nép­szerűsítsük, mindenekelőtt a fiatalok – középiskolások és egyetemi hallgatók – körében, s ezzel együtt az egyre idősödő kortanúk emlékeit megmentsük az utókornak.

A forradalom hírei, a pesti srácok hősiessége indította el Erdély-szerte is azt a hullámot, amely arról szólt, hogy valamit tenni kell. S bár fegyvert nem fogtak, mert az adott körülmények között nem is foghattak, minékünk, erdélyieknek is megvannak a magunk srácai, akik ott és akkor, az adott körülmények és lehetőségek között azt és annyit tettek, amit és amennyit tehettek.
Nekik is kijár a tisztelet és a megbecsülés!

A szerzők

Támogató:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
jelenleg nincs raktáron Lídia avagy Egy öngyilkosság érthető érthetetlensége Dobai Irén Kolozsvár, 2018 14,5 x 20,5 cm ISBN: 9789737803887 256 oldal Keménytábla

"Éjjel 2 óra volt.
Rossz előérzettel kapcsoltam be a telefonomat, és Lidi oly halkan suttogó hangját hallottam, amilyenen rajta kívül senki nem tudott beszélni telefonba.
      – Anya – mondta.
      – Baj van...
      Ha nem mondott volna semmit akkor is tudtam volna – már amikor a hangját meghallottam, amikor az anya szót kiejtette, – akkor abban a pillanatban tudatosult agyamban, hogy valami olyan közeleg, ami elől nincs kiút – mert ott volt legbelül az a soha, senki által nem vágyott anyai érzés, ami a rosszat sejteti és mivel anyai – nem is tévedhet.
      Érezzük jönni, mint vihart érez meg ösztönösen az állat, de nem tudunk sem elmenekülni előle, sem kitérni útjából. Valamilyen fajta megsemmisülést érzünk, amit nem akarunk a legcsekélyebb mértékben sem, fuldoklunk tőle, mint mély vízben az úszni nem tudó. De kapálózásunk nemhogy kimentene a féle­lem szorító karjából, hanem egyre lejjebb húz – menthe­­tet­le­nül a mélybe.
     Egy nő, egy anya vagyok a sok közül, aki sokszor érezte, hogy szeretné megírni, papírra vetni élete történetét, de az élet  nem igazán adott rá lehetőséget a mindennapi feladatokkal való küz­delem során. Majd olyan esemény rázta meg lelki világomat, amely fékezhetetlenül vezetett e fájdalmas, igaz történet megírására."
Dobai Irén

 

Szonettek a Kálváriára Laczkó Vass Róbert Kolozsvár, 2018 12,8 x 20 cm ISBN: 9789737803900 88 oldal Keménytábla

Laczkó Vass Robert

kétezer éve vitathatatlan
jogot formálunk a megváltásra
de van-e ki tanítványaidnak
egy úri gesztussal megbocsássa

mindazt amitől földönfutóvá
lettek a meztelen istenségek
ahogy a fára fölmagasztalnak
történelemmé bővül ölelésed

nagyon emberré lettél amikor
összevéreztek a reneszánsszal
testedből míniumfesték ömöl

könyörtelen példamutatásnak
belefeszülsz a liturgiákba
majd hétköznapjainkba költözöl

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
A címeres halott Esszék, tanulmányok Csapody Miklós Kolozsvár, 2018 15 x 21cm ISBN: 9789737803863 694 oldal Keménytábla

Csapody Miklós újabb esszéinek, tanulmányainak régebbi és újabb „történetei” Erdélyben „játszódnak” a két világháború közötti időtől máig, Soprontól Szegeden és Budapesten
keresztül Kolozsvárig és a Székelyföldig.
Az izgalmas, gazdag irodalmi, eszmetörténeti, politikai Erdély-körkép címadó metaforája Ligeti Ernőtől származik, aki 1940-ben boldogan és felszabadultan írhatta: „ezt az egész huszonkét esztendőt lábujjhegyen visszük ki és takarjuk le, mint a címeres halottat”.
Akkor is véget ért egy korszak, később évtizedek múlva ismét úgy éreztük, felszabadultunk, az első „hőskornak” mégis máig maradandó öröksége a transzszilvanizmus, amelynek jelentőségét sokan vitatják, de senki sem tagadhatja, hogy a régi transzszilvanizmus és a modern erdélyiség „ethosz, életérzés, magatartáseszmény, a hagyomány értelmezése, köznapi gyakorlat”. Csapody könyve ékes bizonyítéka, hogy „Magyarországról is meg lehet érteni Erdélyt, sőt újat is lehet mondani róla”.

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
Ajándék a végzettől Dr. Varga István parlamenti beszédei 2010-2013 Dr. Varga István Kolozsvár, 2018 17 x 24,5 cm ISBN: 9789737803795 320 oldal Keménytábla

A könyv Dr. Varga István 2010. okt. 12. és 2013. nov. 4.- közötti időszakban tartott parlamenti felszólalásait foglalja össze.

"A magyar félig huszár – tartja a népi bölcsesség, és pontosan egy ilyen huszáros virtus, ösztön, küzdőszellem és lényeglátás jellemzi Varga István több mint hatvan parlamenti felszólalását is, amelyekben – mint cseppben a tenger – tükröződik a történelem.”

Dr. Kövér László
az Országgyűlés Elnöke

 

jelenleg nincs raktáron Klinika Estorilban Dr. Szigeti Zoltán Kolozsvár, 2018 14,5 x 20,5 cm ISBN: 9789737803818 224 oldal Puha borító

Beteg és politika egyaránt keresi a választ, miért vándorol az orvos, nővér külföldre?
Talán e könyv olvasója megért majd valamit a mozgató rugókból. Hogyan teszik a tehetséges orvost szakmailag, morálisan is lehetetlenné a kórház „szürke eminenciásai”? Magánéletét is megmérgezi a környezet. Hogyan tud mégis sikeres, új életet kezdeni, hogyan talál egy segítő szerelmes társat, új szellemi közeget? A kiemelkedő szakmai tudás, a becsület, tisztesség harca ez a könyv a maradiság, irigység, erkölcstelenség ellen.

Amikor naggyá tettük Amerikát Szigeti Zoltán Kolozsvár, 2018 14,5 x 20,5 cm ISBN: 9789737803801 320 oldal Puha borító

Az 1848–49-es forradalom leverése sokakat kényszerített száműzetésbe. A szmirnai Koszta- affér volt a nyitánya Amerika világuralmi felemelkedésének. A világ ekkor kezdte felismerni az amerikaiak bátorságát, nagylelkűségét. Az üldözött magyarok pedig a befogadást tehetségükkel, sikereikkel hálálták meg. A polgárháború huszárai, a Lincoln elnököt segítő hadmérnök, Rédey gróf az életét is kockáztatta Amerikáért. A gróf sorsán keresztül Amerika felemelkedésének, gazdagodásának lehetünk tanúi. Hogy is sikerülhetne ez a bevándorló német asszony és a gazdag amerikai nő szerelme nélkül?

Dankon Júlia Sigmond Kolozsvár, 2018 13,5 x 21,5 ISBN: 9789737803856 88 oldal Keménytábla

"2012-ben megjelent a DIALOGO (Párbeszéd) című kötetem, melyben eszperantóul írott versem – hála segítőkész eszperantista barátaimnak – 52 különböző nyelvű fordításban olvasható.
2017-ben napvilágot látott a második kötet DOLORO (Fájdalom) címmel, mely 54 nyelvű fordításban jelent meg.
Közelebbről, még ebben az évben, vagyis 2018-ban, kiadásra kerül a harmadik kötet (utolsó a sorozatban) DANKON (Köszönöm) címmel, 62 fordításban.
Őszinte és hálás köszönet önzetlen segítséget nyújtó barátaimnak! Külön köszönet illeti azokat a személyeket, akik olyan nyelvre fordították le a verset, amelyek az első két kötetben nem szerepeltek!"

Sigmond Júlia

 

Nyitott szemmel IV. kötet Hétköznapi beszélgetések nem hétköznapi kalandokról Laczkó Vass Róbert Kolozsvár, 2018 14,5 x 20,5 cm ISBN: 9789737803825 220 oldal Puha borító

"A Nyitott szemmel vendégei nem celebek, hanem tartalmas történetekkel és tanulságos kalandokkal szolgáló barátaink, ismerőseink: szenvedélyes világutazók, missziós orvosok, zarándok lelkészek, tudományos kutatók, száguldó riporterek
vagy éppen hányatott sorsú arisztokraták.
 
Olyan emberek, akik látni, láttatni, megérteni és megértetni szeretnék az ezerarcú világot, amelyben élünk.
A velük folytatott beszélgetések szerkesztett változatát gyűjteményes formában tárjuk az olvasók elé.
Sorozatunk negyedik kötetében európai társadalmunk kényes problémáinak kibeszélése elől sem zárkózunk el.
Reméljük, érdeklődéssel forgatják majd az olvasók!"

Laczkó Vass Róbert

Támogató:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Félutasok Mindenki keres valamit... Czire Hanga Debóra Kolozsvár, 2018 14,5 x 20,5 cm ISBN: 9789737803764 328 oldal Puha borító

Czire Hanga Debóra (15) Kolozsváron született, jelenleg Budapesten tanul.

A kamaszság nem életkor, hanem léthelyzet: az élet magasan izzó állapota. Félúton levés.

Viki és társai amolyan igazi tinik, akiknek a váltig megunt iskola jelenti
az állandóságot az életükben, de az igazi történések egészen máshol zajlanak. A kamasz tizenévesek sajátos félutas érzésvilágának hullámvasútján haladnak, hol a lehetetlenül lassú időben, hol pedig az állandó lemaradás érzetének gyorsaságában.
Egy színdarab, ahol mások szerepének eljátszása váratlan mélységeket tár fel. Egy túlméretezett buli, ahol a határok feszegetése ismeretlen tapasztalások és felismerések kapuit nyitja meg.
Egy tábor, ahol az egyedüllét és a csoporthoz tartozás, a bizalom és csalódás bonyolult hálója sejlik fel. Ezeken túl pedig minden nap a bennük (először) megszülető világrengető  felismerések, leginkább pedig a szerelem szavakat és értelmet kereső édes küszködése.

Tegnap Betegnapló Nánó Csaba Kolozsvár, 2018 12 x 20,5 cm ISBN: 9789737803757 80 oldal Puha borító

Közhelynek tűnik, de minden ember életében elérkezik a számadás, a visszapillantás, a tükörbe nézés ideje. Főleg ha a sors olyan helyzet elé állítja, amikor nem biztos abban sem, hogy lesz-e folytatás.

A Tegnap * Betegnapló című kötet látszólag két különálló részt tartalmaz, de eléggé nyilvánvaló, hogy ugyanarról a karakterről szól.

Az első rész egy olyan történetet ír le, mely rengeteg családban előfordul, csak kevesen vallják be. Családi gondokat, melyek több generációra is kihatnak. A Betegnapló a Tegnap folytatása, melyben a főszereplőnek
egy újabb drámával, ezúttal egy halálosnak mondott betegséggel kell megküzdenie.

A kötetbeli írások reményt, hitet és vigasztalást hordoznak magukban, és annak fontosságát hangsúlyozzák,
hogy az életben meg kell tanulni segítséget kérni. Hogy egymagunkban sosem lehetünk hősök…

Kalózlány - Pokoli kör Lupescu Kata Kolozsvár, 2018 14,5 x 20,5 cm ISBN: 9789737803771 380 oldal Puha borító

A Kalózlány: Pokoli kör A Kalózlány: Végső kezdet folytatása, a hatkötetes regényfolyam második kötete.  A Végső kezdet utolsó lapjain Charlotte búcsút vett a Sekk-Rooial kalózhajótól, és annak hírhedt kapitányától, Akreedtól.  A Kalózlány második kötetében, a Pokoli körben Blakem Walltrommed Boala a Negrájának fedélzetén látjuk viszont, hűséges barátai: Valerie, Ryan, Mylan és Peter társaságában. A „K” immár ott virít a bokáján, de az igazi megpróbáltatások csak most kezdődnek, ugyanis a szinta-képességek megszerzéséért végig kell járnia Verona Útját. És ebbe az életművészeknek is lesz némi beleszólásuk. Segítik küldetésében a kalózlányt, vagy minduntalan megpróbálnak keresztbe tenni neki? Ki fogja követni Charlotte-ot Pokolvárba, az Angyali Börtönbe, hogy megszerezzék főellenségük mágikus kártyapakliját? És ki az a Maximiliam? És Missy?

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
jelenleg nincs raktáron Élet az erdei tisztáson Dr. Szigeti Zoltán Kolozsvár, 2018 13 x 20 cm ISBN: 9789737803672 148 oldal Puha borító

"Erdei Tisztás vagy Nagyvárosi dzsungel, az élet sehol sem egyszerű. Ha példát veszünk Nyusziról és barátairól, akkor könnyebben elviselhető a mindennapok zordsága is. Ha Nyuszi és barátai ezt tudják, akkor talán mi is elleshetjük tőlük."

Dr. Szigeti Zoltán

Egy doktor történetei Novellák Dr. Szigeti Marcell Gábor Kolozsvár, 2018 12 x 20 cm ISBN: 9789737803665 220 oldal Puha borító

"Ki lát jobban belénk, mint az orvosunk? Ki másra bízzuk legbelsőbb titkainkat, mint az orvosunkra? A jó orvos sosem szolgáltatja azokat ki - legfeljebb megírja. Közéleti és költőnagyságok - talán kalandvágyból - rábízták a szerzőre gyengeségeiket. Talán megbocsájtják, hogy közreadom!"

Dr. Szigeti Marcell Gábor

Ének az aknamezőkről Történelmi bohózat Dr. Szigeti Zoltán Kolozsvár, 2018 14,5 x 20,5 cm ISBN: 9789737803641 272 oldal Puha borító

"Az 1950-es évek az osztrák-magyar határ kis falvában sem bizonyultak könnyűnek. Pinkaszentkereszten igyekeznek túljárni a hatalom eszén, így sem Zöldi elvtárs, a mindenható tanácselnök, sem Kárpáti ezredes az ÁVO-tól nem tudja megkeseríteni az életüket. Olyan hely ez, ahonnan még a Gonosz is az égbe száll, a termálvíz pedig feltör. A világháborútól a rendszerváltásig ámulhatunk a grófból lett harangozó, a műemlékvédelem ravasz főnöke, a magának ásató, kincset kereső körorvos és számos falubéli kalandjain. Talán úgy tesszük le a kötetet, hogy de jó lett volna itt élni!"

Dr. Szigeti Zoltán

Dumakavics Szociológiailag a humorról, humorosan a szociológiáról György Botond Kolozsvár, 2018 15 15 cm ISBN: 9789737803740 148 oldal Puha borító

"Minden egyes tapssal közelebb léptünk egymáshoz. Rájöttem, nem cél vagytok, hanem út. Amelyen együtt kell haladnunk. Az egész humor olyan, mint egy nagy építkezés. Ahol a mi feladatunk az alkotás.”
György Botond

A SZERZŐRŐL
1994. szeptember 17-én született Borzonton. Tanulmányait a Sövér Elek Szakközépiskolában folytatta, majd a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Szociológia és szociális munkás képző karán, Szociológia szakon végzett 2017-ben.
2011-ben nyerte meg a 8. Erdélyi Humorfesztivált, 2012-ben a Médiabefutó Tehetségkutatót. Két kisebb könyve jelent meg korábban, 2013- ban és 2014-ben. 2015-től az Erdélyi Humorfesztivál főszervezője.

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
Európa-selfie Tyukodi László Levente Kolozsvár, 2018 14,5 x 20,5 cm ISBN: 9788737803658 112 oldal Puha borító

Az Európa-selfie egy színdarab-esszé: színdarabként megfogalmazott elméleti mű, amely párbeszédeken, jeleneteken keresztül elemzi az Európai Unió Alkotmányának preambulumát.
A kiindulópontot a 2015. szilveszter éjjeli kölni tömegmolesztálások képezik, ezen alapulva az Európa-selfie a liberális demokráciák alapelveinek – szabadság, egyenlőség, jogállamiság – szatírája, kritikája.

Táji tagolódás Erdély népi építészetében 2. kiadás Furu Árpád Kolozsvár, 2021 21 x 26,5 cm ISBN: 9786069091258 416 oldal Keménytábla

A népi építészet Erdélyben is, akárcsak a népviselet, népszokások, népzene és néptánc, térben és időben egyaránt folyamatosan változott, és a XIX. század második felében több tucat sajátos arculattal rendelkező építészeti kistáj alakult ki. A földrajzi, társadalmi és etnikai szempontból is tagolt vidék sokarcú népi építészetéről egységes szemléletű, a folyamatok történeti és társa­dal­mi hátterét is figyelembe vevő összegzés ez idáig nem készült. A kötet elsődleges célja Erdély nagy és kis tájegységeinek részletes ismertetése, illetve e sokszínűség kialakulási folyamatának, azaz a népi építészet differenciált fejlődésének bemutatása.

A szerző, Furu Árpád (1969) építőmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök, néprajzkutató több mint két évtizede tanulmányozza Erdély népi építészetét. Eddigi munkássága szorosan össze­fonódott Torockó építészeti örökségének feltárásával és védelmével. Műemlék­védelemmel és népi építészeti örökséggel kapcsolatos tudományos és ismeretterjesztő írásai mellett önálló kötetekben dolgozta fel Torockó, Kalotaszeg és Udvarhelyszék népi építészetét.

A kötet a Teleki László Alapítvány társkiadásával, a Rómer Fóris Terv támogatásával valósult meg.

További támogatók:

Erdély Öröksége Alapítvány, RMDSZ - Communitas Alapítvány, Nemzeti Kulturális Alap, Pro Professione Alapítvány, Székely Nemzeti Múzeum

Támogató:
Nemzeti Kulturális Alap
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
Rómer Flóris Terv
Székely festékesek a gyakorlatban 1973-2016 Szentimrei Judit tanulmányával Ardai Ildikó Kolozsvár, 2017 23 x 28 cm ISBN: 9789737803559 208 oldal Keménytábla

"Ardai Ildikó nagyon sokat tett azért, hogy fontos nemzeti örökségként tekintünk a festékes szőnyegre, munkássága példaszerűen mutatja, hogy a hagyományhoz miként lehet kreatív, alkotó módon,
tisztelettel és tudásvággyal közelíteni.

Szentimrei Judit Székely festékesek című tanulmánya 1958-ban jelent meg.
Ez a kis kötet ma könyvritkaság, megkerülhetetlen alapmű a néprajzosok és a szövést oktatók, tanulók körében.

Most azzal  a közös céllal jelenik meg ez a könyv,  hogy  segítse a jövő alkotóit és kutatóit."

Lackner Mónika

Fő támogatók:

Nemzeti Kulturális Alap, Magyar Művészeti Akadémia, RMDSZ - Communitas Alapítvány, Hagyományok Háza

További támogatók:

Tarjányi József, dr. Ardai György

Csíkszereda Kiadóhivatal, Landgráf Katalin, Szenczi Jánosné, Békés Megyei Népművészeti Egyesület, Fehérvári Kézművesek Egyesülete

 

 

Támogató:
Nemzeti Kulturális Alap
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
Róma az örök város Takács Gábor Kolozsvár, 2017 16,5 x 23,5 cm ISBN: 9789737803597 112 oldal Keménytábla

Rómát leggyakrabban örök városként aposz­­tro­fálják, de nevezték már a vi­lág közepének, minden út cél­pont­jának, a keresztény világ fővárosának – s 1870-óta hivatalosan is viseli az egye­sített Itália, vagyis Olaszország fő­vá­rosának a rang­ját és címét. Ugyanakkor, ha létezne ez a cím, a vi­lág turizmusának fővárosi rangját is megérdemelné. Mert sok híres városa, sok gyönyörű épületegyüttese van a vi­lágnak. De olyan, ahol kétezer év művelődéstörténetét fo­lya­ma­tában lehessen szemlélni, ahol az ókori romoktól a múlt századi épületcsodákig minden stílus jelen legyen, csak egyetlen város van, s ez Róma. Együtt élnek itt a császárkor világbirodalmi épületei a kereszténység legszentebb hajlé­ka­i­val és a huszadik század kavargó forgalmával, néha fülsü­ke­títő zörejeivel. Aki világot akar látni, az nem kerülheti el Rómát. S aki egyszer ide beteszi lábát, egy életre szóló él­mény­­nyel gazdagodik.
Takács Gábor világjáró grafikus, aki Barcelonától Jeruzsá­lemen át Pekingig is eljutott,  s látogatása színhelyein szerzett élményeiről metszetekben is beszámolt. Egy-egy város né­hány tere, épülete ragadta meg fantáziáját, s egyéni módon örö­kítette meg őket. Már négy évvel ezelőtti kötetében is je­len­tős teret szentelt Rómának. De az örök város nem hagyta nyu­godni... Most egész kötettel adózik az ott szerzett él­ményeknek.

Esteli beszélgetések Murádin Jenővel Szücs György Kolozsvár, 2017 20,5 x 14,5 cm ISBN: 9789737803566 128 oldal Keménytábla

Murádin Jenő (1937) Harasztoson született. Az aranyosszéki faluban (ma Kolozs megye) apja, Murádin Lukács felekezeti, majd állami iskolai tanító volt. A család apai ágon több nem­zedékre visszavezethetően örmény származású. Szamosújvárról költöztek Bonchidára, majd onnan Kolozsvárra. Felsőfokú tanulmányait 1958–1963 között a kolozsvári Bolyai Tudomány­egye­temen, illetve a Babeş–Bolyai Egyetemen, a Történelem–Filozófia Karon végezte. Itt Virgil Vătăşianu professzor szakmai irányításával kötelezte el magát a művészettörténet mellett. Szerkesztőként dolgozott, majd egy ideig a kolozsvári Ion Andreescu Képzőmű­vészeti Főiskolán művészettörténetet tanított. Művészeti írásaival 1963-tól jelentkezett folyama­tosan. Kutatási területének a 19–20. század magyar művészetét választotta. Föltá­rásokat végzett a biedermeier kor alkotóinak munkásságáról (Barabás Miklós, Szathmári Pap Ká­roly), a historizmus kora szobrászatáról (Fadrusz János, Zala György), a nagybányai mű­vész­telep és a magyar avantgárd kezdetei tárgykörében. Több mint ötven önálló kötete és több száz tanulmánya jelent meg.
2005-ben a Magyar Művészeti Akadémia tagjává választották. A Magyar Tudományos Aka­démia külső köztestületi tagja. Kitüntetései: Németh Lajos-díj, 2001; A magyar művészetért érdemérem, 2002; Szolnay Sándor-díj, 2009; Debreczeni László-díj, 2009; Az EME Mikó Imre-díja, 2009; a Magyar Tudományos Akadémia Arany János-érme, 2009.

A könyv támogatói:

Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány

MissionArt Galéria

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
Daráló P.T. Soredo Kolozsvár, 2017 14 x 20,5 cm ISBN: 9789737803511 208 oldal Puha borító

Baka Dorottya Kézdivásárhelyen született, majd Budapesten tanult angol-esztétika, és művészetterápia szakon. Egyetemi évei alatt folyóiratokban, antológiákban, hangoskönyvekben publikált, majd 2016-ban megjelent első önálló regénye Budapesten P.T. Soredo: A sebész ágya címen.

Egyre eluralkodó cyber világunkban mindannyiunk előtt felmerülhet a lehetőség, a technika szörnyetegének elhatalmasodása, elmosódnak a határvonalak valóság és projekció között, ezért a történet egy aktuális szorongást fogalmaz meg: a virtuális akarat hatalomátvételét a szabad akarat felett.

A könyv univerzális személyiségfejlődési utat jár be, kollektív tudatalattink közös komplexusait és vágyait jeleníti meg, így minden egyes olvasó személyre szóló értelmezési lehetőséghez jut, mégis mindannyian összekapcsolódnak egy kultúrákon, helyen és időn túlmutató, eredendően ösztönös és ősi élményben."

Baka Dorottya

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
jelenleg nincs raktáron Pistike-mesék Sigmond Júlia Kolozsvár, 2017 10 x 14,5 cm ISBN: 9789737803627 72 oldal Puha borító

„Pistike nem lett meseíró bácsi, hanem igazi író.
Felnőtteknek írt furcsa történeteket.

Pistikéből valóban István lett: Sigmond István (1936-2014).

Testvérem emlékére írtam ezeket a meséket...”

Sigmond Júlia

Egy újságírónő emlékei Nagy Olga Kolozsvár, 2017 13,5 x 20,5 ISBN: 9789737803580 184 oldal Puha borító

Nagy Olga (1921–2006) mesegyűjtő, néprajzkutató, szépíró sokszínű, gazdag életművének egy megkésett

darabját nyújtjuk át az olvasónak. Ajánljuk mindazoknak, akik ismerik és tisztelik a szerző tudományos munkásságát, s azoknak is, akik szívesen vállalkoznak arra a kalandra, amit egy könyv elolvasása jelent.

 Olyan regényről van szó, amelyben a társadalom már túl van a magántulajdon felszámolásának, a meghurcoltatások, az ideológiai nevelés bevezetésének traumáján; már nyilvánvaló, hogy a torzulások megítélése, az igazság kimondása visszaszorult a privát beszédbe, az emberek közötti szövetségkötés stratégiája lett. Az ifjúsági munkásszövetség, a párt  tagjai között még vannak jó szándékú, becsületes, meggyőződéses, a közös jövőben hivő fiatalok, de a vezetők között már sokan képzetlenségüket, alkalmatlanságukat palástolják, bosszúállást és elvtelen szelekciót gyakorolnak a kezükben lévő hatalommal. 

 

A két főszereplő az országos női magazin szerkesztője és riportalanya. Mindketten fiatalok, mindketten bizakodóak, mindketten megvívják harcukat az értetlenkedőkkel és az önkényeskedőkkel.

Támogató:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
REdeFORMATIO 500 semper reformanda in 95 doodles firkában Adorjáni László Kolozsvár, 2017 21 x 14,5 cm ISBN: 9789737803474 98 oldal Puha kötés

„Ezt a 95 firkát Luther 95 tételére utalva, a Reformáció 500. évfordulóján vándorkiállításként indítottuk útnak 2017. május 13-án Temesvárról, Fazakas Csaba temesvári református lelkipásztorral.

Reformáció mindig van. Nagy, és látványos, meg olyan, amit ébredésnek szoktunk nevezni, ritkán. De ez a reformáció, amelyik nem függ senkitől, csak bátor tükörbenézés kell hozzá, mindig megtörténhet. Nézzünk szembe önmagunkkal!”

Adorjáni László, firkász lelkipásztorral


„These 95 doodles, refering to Luther's 95 theses and made for the 500th anniversary of the Reformation, were first exhibited on May 13th, 2017, in Timișoara, with the help of a local reformed pastor, Fazakas Csaba.

Reformation is always present. The huge and spectacular ones, those that we call awakenings, rarely happen. On the other hand, the reformation that is independent of everything, that only requires a brave look in the mirror, can happen at anytime. Look yourself in the eye!

I don't want any change, leave me alone!”

Adorjáni László, doodling pastor

jelenleg nincs raktáron Erdélyi régészet Írások régészetről és kulturális örökségvédelemről T. Szabó Csaba Kolozsvár, 2017 15 x 23 cm ISBN: 9789737803542 208 oldal Puha borító

Erdély földje alatt több ezer év történelmének tárgyi emlékei nyugszanak. Románia régészeti örökségének mintegy fele ma Erdély területén található, amelyet közel két évszázada kutatnak rendületlenül a régészek és történészek. Olyan örökségről van szó, amelynek számos emléke egyedülálló a világon. Verespatak római aranybányái, a dák várak vagy középkori erődített templomaink világörökségi kincseink, amelyeket – a föld alól előkerülő apró cserépdarabokkal és kőfaragványokkal együtt – személyes örökségünkként kell tisztelnünk.

A kötet célja, hogy meghonosítsa Erdélyben a külföldön már nagy sikernek örvendő közönségrégészet műfaját: párbeszédet kezdeményez nagyközönség és régészet között, elősegítve egy olyan, régészeti
örökségünk iránt érzékeny és felelősségteljes társadalom létrejöttét, amelynek léte elengedhetetlen a régészet XXI. századi fennmaradásához.


T. Szabó Csaba kolozsvári ókortörténész, publicista, a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja. Doktori tanulmányait 2012–2016 között az erfurti Max Weber Kollégiumban és a Pécsi Tudományegyetemen végezte. Főbb kutatási területei Mithras római kultusza, a római Dácia vallástörténete és az erdélyi régészet története. Tudományos munkássága mellett 2009 óta rendszeresen közöl ismeret-terjesztő munkákat régészeti, kulturális örökségvédelmi és közéleti témákban is.

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
jelenleg nincs raktáron Doloro Sigmond Júlia Kolozsvár, 2017 13 x 21 ISBN: 9789737803498 80 oldal Keménytábla

"2012-ben megjelent a „DIALOGO” (Párbeszéd) című kötetem, melyben eszperantóul írott versem – hála
segítőkész eszperantista barátaimnak – 52 különböző nyelvű fordításban is olvasható. Akkor nem gondoltam arra, hogy ennek lesz még folytatása is. Aztán 2016 decemberében megszületett a „DOLORO”
(Fájdalom) című vers és ez év tavaszán az ötlet: „mi lenne, ha…?”
A „DIALOGO” fordítói közül, sajnos, többen meghaltak, mások megöregedtek és nem vállalták az újabb fordítást. Így új munkatársakat kellett keresnem a régiek mellé.
A „DOLORO” – az eredetieszperantó vers mellett – még 54 nyelven olvasható.
Őszinte és hálás köszönet önzetlen segítséget nyújtó barátaimnak!"

Sigmond Júlia

jelenleg nincs raktáron Egyszerű és érdekes fizikai kísérletek Popa Márta Kolozsvár, 2017 23,5 x 16 cm ISBN: 9789737803467 72 oldal Puha borító

A gyűjtemény, amelyet az érdeklődő most a kezében tart, egyszerű és érdekfeszítő kísérleteket tartalmaz és ajánl nemcsak a 9-14 éves korú fiataloknak, hanem a velük foglalkozó pedagógusoknak, szülőknek is.

A kísérletek gyakorlatba ültetése során a diák élményszerűen találkozik a tudományokkal, felfedi és megérti a természet törvényszerűségeit, megtapasztalja és átéli a megismerés és megértés örömét. A kiskönyv anyaga két – előzőleg megjelent – gyűjtemény folytatását szolgálja, sok esetben  ismert (vagy akár kevésbé ismert) kísérleten keresztül teremt lehetőséget a természet csodás titkaiba való betekintésre, ezzel együtt az ismeretszerzésre is.

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
jelenleg nincs raktáron Nyitott szemmel III. kötet Laczkó Vass Róbert Kolozsvár, 2017 14,5 x 20,5 cm ISBN: 9789737803504 248 oldal Puha borító

„A Nyitott szemmel vendégei nem celebek, hanem tartalmas történetekkel és tanulságos kalandokkal szolgáló barátaink, ismerőseink: szenvedélyes világutazók, missziós orvosok, zarándok lelkészek, tudományos kutatók, száguldó riporterek vagy éppen hányatott sorsú arosztokraták.

Olyan emberek, akik látni, láttatni, megérteni és megértetni szeretnék az ezerarcú világot, amelyben élünk.  A velük folytatott beszélgetések szerkesztett változatát gyűjteményes formában tárjuk az olvasók elé. Reméljük, sorozatunk harmadik kötetét azok is érdeklődéssel forgatják majd, akik élőben hallhatták az egyes beszélgetéseket, és  kedvet kapnak hozzá, hogy történeteiket ők is megosszák velünk!”

Laczkó Vass Róbert

Kalózlány Végső kezdet Lupescu Kata Kolozsvár, 2017 14,5 x 20,5 cm ISBN: 9789737803450 348 oldal Puha borító

LUPESCU KATA 2002-ben született Budapesten, egyéves kora előtt azonban Kolozsvárra költözött a szüleivel. Jelenleg a Báthory István Elméleti Líceum diákseregét gyarapítja. A Kalózlány megírásához hatodikos korában, 11 évesen látott hozzá.

CHARLOTTE NAFTALIEN, a pisai nemes lány ismeretlen helyen ébred, kezével az ágyhoz bilincselve. Mégis kik rabolhatták el éjnek évadján? Hamarosan rádöbben, hogy a hírhedt Sekk-Rooial kalózhajón van, és mindenki meg akarja győzni, hogy ő a legendás kalózok, Albert és Bloom Turquise lánya. És ezzel kezdetét veszi egy veszedelmekkel teli utazás egy rejtélyes végrendelet nyomában,mely sok mindenre fénytderíthet, de ugyanakkor pusztulást is hozhat rájuk. Ahogy bennebb hajóznak a Moon-Barnacle-tengeren, egyre több sötét titok kerül felszínre, ami Charlotte származását illeti, kiderül, hogy az igazi kalózoknak nem csak egy életük van, és hogy létezik egy hely föld és menny között, ahol az életművészek élnek.

A Kalózlány: Végső kezdet a szó nemes értelmében vett ifjúsági kalandregény.
Ha angol nyelvterületen kerülne kiadásra, a young adult fantasy kategóriába tartozna, ugyanis a serdülő olvasóréteget célozza meg, a történet pedig  a felnőtté válásról szól. Lebilincselő sztorival, szikrázó párbeszédekkel és nem  utolsósorban az írói fantázia olyan sziporkáival, mely oldalról oldalra egyik bámulatból a másikba ejti az olvasót.

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
Tízparancsolat? Tízparancsolat 12 részben Dávid István - Vitus-Bulbuk István (Szerk.) Kolozsvár, 2016 12 x 20,5 cm ISBN: 9789737803436 200 oldal Puha borító

A tízparancsolat olvasatát a szabadság gondolata vezérli. Amikor az ember önmagával, embertársaival vagy Istennel való kapcsolatáról gondolkodik, amikor ezt a sokrétű spirituális kapcsolatot kívánja megélni, akkor a tízparancsolat nemcsak a megkötés és a tiltás szava lehet, hanem az életre felszabadító biztatás és hitgyakorlat is.
A 2015/2016-os egyetemi tanévben a kolozsvári református egyetemi misszió (Apafi Mihály Református Egyetemi Kollégium, Kolozsvári FIKE, teológus diákok) egy sorozatot indított a tízparancsolatról. A rövid igemagyarázatokat követően a felkért előadók – igemagyarázó lelkészek és az igét értelmező szociológus, politológus, filozófus, dramaturg, irodalomtörténész, pszichológus, orvos, jogász; költő és karikatúrát rajzoló lelkipásztor – különböző tudományterületek szempontjából reflektáltak egy-egy parancsolatra. Ennek a sorozatnak a rövidített anyagát tartja kezében az olvasó.
A tízparancsolat aktualitása ma is vitathatatlan.

A könyv az Erdélyi Református Egyházkerület és az Exit Kiadó közös kiadása.

A Házsongárdtól a Kismezőig Kolozsvári sírkertek a XIX-XX. századból Gaal György Kolozsvár, 2016 17 x 24 cm ISBN: 9789737803405 184 oldal Keménytábla

Gaal György, a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság elnöke, a Házsongárd Alapítvány üv. elnöke, a Házsongárdi temető közismert krónikása ezúttal Kolozsvár még kevéssé kutatott hat sírkertjébe vezeti el az olvasót. A Házsongárdi új temető az első világháború végétől fogadja be a halottakat. A Kismezői temető majdnem egyidős a házsongárdi történelmi sírkerttel, de alig találhatók benne patinás sírok, viszont a hóstátok emlékét őrzi.
A négy zsidó temető egy külön világot rejt magába. Az utóbbiaknak nem csak leírását, hanem szokásait és hagyományait is megismerheti az olvasó.
Ez a kötet teljessé teszi a kolozsvári múlt temetőkbe rejtett világának a feltérképezését.

jelenleg nincs raktáron LéleKzések Horváth Erika Kolozsvár, 2016 12,5 x 19,5 ISBN: 9789737803429 68 oldal Puha borító

"Olvasótársam, ki azt hiszed, könyvet nyitottál ki, elárulom neked, hogy kincsesláda fedelét emelted fel. Benne sors-ékszerek, melynek gyémántjai megváltó áldozatokon csiszolódtak, ércei lélek-kohóban olvadtak. Tulajdonosuk a Szerző, kinek feléd nyújtott lélektenyeréről azt veheted át belőlük, amit élményeid és kérdéseid időszerűvé tesznek. Olvass a szíveddel! Bátran pillants bele a Szerző álarc nélküli arcának tükrébe, „láss, ne csak nézz!”, a többi majd magától történik meg. Folyamatosan, mindaddig, míg le nem csukod a kincsesláda fedelét. Tükörképed pedig azután is, kitörölhetetlenül, veled marad."
Nagy Ibolya

A vég neve: Nabucco Franz Hodjak Kolozsvár, 2016 12,5 x 20 cm ISBN: 9789737803412 176 oldal Keménytábla

Franz Hodjak író, költő, műfordító 1944-ben született Nagyszebenben. 1992-ben, az utolsó kivándorló szászok egyikeként hagyta el hazáját és választott városát, Kolozsvárt. Az Echinox önképzőkör, illetve az általa megjelentetett háromnyelvű irodalmi lap oszlopos tagja, 1970–1992 között a Dacia Könyvkiadó német szerkesztőségének vezetője. Irodalmi munkásságáért számos díjjal tüntették ki Németországban, ezek közül a fontosabbak: Georg Maurer-díj (1990), Ingeborg Bachmann-díj (1990), Andreas Gryphius-díj (1992), Nikolaus Lenau-díj (1996), Drezda város írnoka cím (2002), a Németországi Schiller Alapítvány díszoklevele (2005), Erdélyi Szász Kultúrdíj (2013). 2015-ben Kolozsvárott, a Transilvania Könyvfesztivál keretén belül megkapta az Echinox lap német szekciójáért járó díjat. Jelenleg Usingenben él, szabadúszó író.

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
Volt egyszer egy Benkő Levente Kolozsvár, 2016 13,5 x 20 cm ISBN: 9789737803399 352 oldal Keménytábla

"Az 1956-os magyar forradalomhoz és szabadságharchoz kötődő, erdélyi-romániai fejleményeket taglaló idő- és térbeli utazás ez a könyv.

Szereplői a győztesek: a sok megkínzott, meghurcolt, jeltelen tömegsírokba gyilkolt, börtönbe, Gulagra
s pusztulásra ítélt Dávid. Akiket a forradalom szele s a megtorlás ökle megcsapott. Akik túlélték, és ma
kálváriájuk stációihoz visszatérve e kötet lapjaira mondják történetüket. Emlékeznek ama gyönyörű október végi, november eleji napokra, szabadságálmokat szövögető pajtásokra, rácsok mögé vetett bajtársakra, börtönökre, román Gulagra, méltóságra és megaláztatásra, csaholó ebekre, emberséges és
embertelen emberekre, reményre és kétségbeesésre, zsebkendőnyi tiszta kék égre és föld alatti sötétzárkákra, akkor szertefoszlani látszó, ma már beteljesülő álmokra.

Arra, amit akkor beléjük fojtottak, de emlékezetükből kitörölni soha senki nem tudott.

Arra, hogy: Volt egyszer egy ’56."

Benkő Levente

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
jelenleg nincs raktáron Felix culpa Laczkó Vass Róbert Kolozsvár, 2016 12,8 x 20 cm ISBN: 9789737803375 160 oldal Keménytábla

másik asztalnál
mindig így szól a rigmus
átkozott közel

hiába várja
billegő verslábakon
már sosem jön el

hajnalra senki
nem marad csak álom csak
ő s az asztalok

nyüszít lepusztult
éjszakákból ahol a
másik én vagyok

eső sziporkáz
odakint és villog mint
gyémántreszelék

szívemen dobol
s én hallgatom e táltos
ősz költészetét


„Rád pirosítom a dalt” – írja egyik versében Laczkó Vass Róbert, és amennyiben sikerül, ez valóban „felix culpa”, boldog bűn. A költő pedig mi más, ha nem egy boldog bűnös? Egy kulturált, lendületes, problémákkal és érzékenységekkel teli bűnös, aki éppen azért boldog, mert ilyen."
Demény Péter

jelenleg nincs raktáron Nyitott szemmel - II. kötet Laczkó Vass Róbert Kolozsvár, 2016 15 x 21,5 cm ISBN: 9789737803344 328 oldal Puha borító

A Nyitott szemmel vendégei nem celebek, hanem tartalmas történetekkel és tanulságos kalandokkal szolgáló barátaink, ismerőseink: szenvedélyes világutazók, missziós orvosok, zarándok lelkészek, tudományos kutatók, száguldó riporterek vagy éppen hányatott sorsú arisztokraták – olyan emberek, akik látni, láttatni, megérteni és megértetni szeretnék az ezerarcú világot, amelyben élünk.

A velük folytatott első tíz beszélgetés szerkesztett változatát sorozat­indító kötetbe szedve mutattuk be 2015 augusztusában. Most újabb tizennégy beszélgetést ajánlunk az olvasók figyelmébe. Reméljük, érdeklődéssel forgatják majd a Nyitott szemmel II. kötetének is a lapjait!

Támogató:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
A Libzár és a Föld Sigmond Júlia - Sen Rodin Kolozsvár, 2016 14,5 x 22 cm ISBN: 9789737803351 456 oldal Keménytábla védőborítóval

A Libzár és a Föld két kiváló író, Sigmond Júlia és Sen Rodin eszperantóból fordított tudományos-fantasztikus regénye.

A Libzár a Föld ikerbolygólya a PU­44422 galaxisban. Egyúttal e bolygó egyetlen szigete is, amelyet végtelen óceán vesz körül. Négy kantonra oszlik: (a Libzári Államszövetségbe tömörült) Nigraburgra, Taulagopra, Mataginra, valamint Vanavárra. A Föld és a Libzár többek között szoká-saikban, törvényeikben, technológiai és lelki képességeikben külön-böznek egymástól. Az élénk fantáziával megírt regény nemcsak a föld­lakók és a libzáriak életét és körülményeit írja le s követi kalandjaikat drámai események egész során keresztül, hanem meglepő módon össze is kapcsolja őket egymással.

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
Hagyományörző népi kultúra Társadalomnéprajzi vizsgálat Széken Nagy Olga Kolozsvár, 2016 14,5 x 20,5 cm ISBN: 9789737803320 120 oldal Puha borító

A „törvény szorításához” való viszonyulásban Szék az az eset, amelyben „a hagyományőrzés tökéletesen azonosul a közösség értékrendjével”. A hagyomány tekintélyét, az új hatások hagyományának való alárendelését, a világjáró székiek falujukhoz való ragaszkodását Nagy Olga folyamatosan hangoztatta és példázta. A „széki modell” megírásakor korábbi terepmunkáira hagyatkozott. A rendelkezésre álló források alapján az 1980-as évekig követte a falu társadalmának értékrendjét és mentalitását.

Aki ismeri Nagy Olga életművét, a jelen kötet olvasása során ismerős gondolatokkal találkozik. A szerző úgy érezte, hogy Széknek, a Székre folyamatosan zarándokló fiatal generációnak és a szakmának egyaránt tartozik ezzel az összefoglalássa.

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
Kolindárium Demény Péter Kolozsvár, 2015 10 x 14 cm ISBN: 9789737803214 416 oldal Keménytábla

Napló és dokumentum is, igen, nyilvánossá tett beszámoló a szerző napjairól, állapotairól, hangulatairól.

Sokféleképpen ol­vas­hatjuk tehát, önmagunk tükörképét keresve benne – és persze azt az arcot, amelyik rezdüléseivel segít át bennünket egy-egy teljes évünkön, hogy aztán minden újrakezdődhessen.

jelenleg nincs raktáron Nagy Ödön Szórványlelkész és néprajzkutató Keszeg Vilmos (szerkesztő) Kolozsvár, 2015 16,5 x 24 cm ISBN: 9789737803160 284 oldal Keménytábla

"Nekem, ha már erről van szó, nincs világnézetem. Nincs is szükségem rá. Ellenben az egész világot, annak minden jelenségét szeretném meg­érteni, és mindazt magamévá tenni a külsőleg ellentétes irányok igazsá­gai közül is, ami a magasabb érte­lemben vett emberi létet, az igazi emberséget szolgálja. Az egésznek Krisztus mint Megváltó-Isten és mint a világ tanítója az evangéliom­ban adja meg az alapját." Nagy Ödön, 1937. január 8.

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
jelenleg nincs raktáron Nyitott szemmel 1 Hétköznapi beszélgetések nem hétköznapi kalandokról - I. kötet Laczkó Vass Róbert Kolozsvár, 2015 15 x 21,5 cm ISBN: 9789737803238 228 oldal Puha borító

A Nyitott szemmel vendégei nem celebek, hanem tartalmas történetekkel és tanulságos kalandokkal szolgáló barátaink, ismerőseink: szenvedélyes világutazók, missziós orvosok, zarándok lelkészek, tudományos kutatók, száguldó riporterek – vagy éppen hányatott sorsú arisztokraták.

Olyan emberek, akik látni, láttatni, megérteni és megértetni szeretnék az ezerarcú világot, amelyben élünk. A velük folytatott első tíz beszélgetés szerkesztett változatát sorozatindítónak szánt kötetbe szedve ajánljuk most az olvasók figyelmébe. (Laczkó Vass Róbert)

Gazdát kutyájáról Nagy Ibolya - Nagy Gábor Kolozsvár, 2015 17 x 24 cm ISBN: 9789737803269 60 oldal Keménytábla

"Tulajdonképpen az van, hogy annyiféle beszélgető-könyvet olvashatunk mindenhol, hogy az a gondolatom támadt: kutyás beszélgető-könyvet is lehetne csinálni. Ez azért jutott az eszembe, mert a férjem kutyaportrét festett a nővéremék számára, és valahogy ez a két dolog összeállt bennem: kutyaportré és beszélgető-könyv. Habár nem vagyunk kutyatulajdonosok, nagy kutyabarátok vagyunk, és a nővérem kutyáinak pártfogói és rajongói. A könyvben 15 kutya és gazdija szerepel plusz 1, tehát összesen 16, mert a borítón lévő kutya gazdája írta az előszót. ... A kulcsember nem én vagyok, hanem a férjem, aki rajzolt, mert tulajdonképpen a rajzok nélkül ez a könyv nem volna annyira vonzó. Beszélgetni könnyebb, mint rajzolni..."
Nagy Ibolya, a könyv értelmi szerzője (részlet a Kolozsvári Rádióban elhangzott interjúból)

És akikről szó van:

Fóriak Éva, kutyája Charly
Nagy István, Fifi
Csűrös Éva és Vadas László, Bátor
Kiss Gábor, Dorka
Kulcsár Szabolcs és Balázs Borbála, Alfi
Molnár Levente, Dzsumbuj
Gergely Balázs, Döme
Gáspárik Attila, Platón
Kallós Zoltán, Buksi
Szakáts István, Bori
Dósa Gerő és Tamás Emese, Essy
Szilágyi Szabolcs és Forrai Szerénke, Gimli
Nagy István és Annamária, Mancsó
Sándor Árpád, Golyó
Bogdán Zsolt, Angyal
+ Horváth Erika, Lizi

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
jelenleg nincs raktáron Románia gyakori madarai Mezőgazdasági területek, települések és erdők Szabó D. Zoltán - Kelemen A. Márton - Miholcsa Tamás - Daróczi Szilárd Kolozsvár, 2014 13 x 20,5 cm ISBN: 9789737803061 116 oldal Keménytábla

A madarak a természetbarátok kedvencei. Szemet gyönyörködtetően színesek, bámulatosan énekelnek, röptük lenyűgöző, és ami talán a leg­érdekesebb: viselkednek. Udvarolnak, viaskodnak, játszanak — hozzánk, emberekhez hasonlóan.

A madarak megfigyelésének első lépése a fajok helyes meghatározása, ehhez kíván segítséget nyújtani ez a könyv. A fajok többsége tavasszal és nyáron ölti magára legszínesebb tollruháját, amikor mi magunk is a leg­többet járunk a természetben. Ebben az időszakban azonosíthatjuk őket a legkönnyebben, így a határozást segítő színes táblák is csak a nász­ruhában mutatják be a fajokat. Az illusztrációkat kísérő szöveg röviden ismerteti a lényeges határozóbélyegeket, jellegzetes élőhelyet, szapo­rodást, vonu­lást, éneket és hangokat, illetve a védelmükhöz szükséges tudnivalókat.

Összesen 114 gyakori fajt mutatunk be, amelyek mezőgazdasági terü­leteken, települések közelében vagy erdőkben élnek.

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
Trógeregyetem Laczkó Vass Róbert Kolozsvár, 2014 23 x 31 cm ISBN: 9789737803078 80 oldal Keménytábla

Kötetünk több mint 120 fényképen ragadja meg a Valahol Európában című musical kolozsvári előadásának előkészületeit, az első olvasópróbától egészen a bemutatóig – és mint a mesében, még azon is túl. Elsősorban az előadásban szereplő 33 gyerek munkáját követi nyomon, de a felnőttek partnerségét sem téveszti szem elől.

Mindenkit, aki belelapoz kötetünkbe, arra biztatunk, hogy tapasztalja meg személyesen is a Tróger­egyetem 33 hallgatójának csodálatos munkájából és őszinte mosolyából fakadó szeretet-élményt! (Laczkó Vass Róbert)

jelenleg nincs raktáron 1944. június 2. - Kolozsvár bombázása Asztalos Lajos - Papp Annamária Kolozsvár, 2014 16,5 x 24 cm ISBN: 9789737803108 288 oldal Keménytábla

1944. június 2. fölöttébb gyászos nap Kolozsvár történetében. Annak ellenére, hogy a jóformán az egész világot sújtó második világégés szempontjából elhanyagolható csekélység volt mindaz, ami akkor itt történt, nekünk, kolozsváriaknak fájdalmas, komor eseményként maradt meg emlékezetünkben. A többi, 1944. évi pusztulással, pusztítással együtt.

Hét évtized telt el azóta. A háború után született nemzedékek a szemtanúktól, túlélőktől hallottak erről a napról. Az idő múlásával azonban az akkor történtek emléke mindinkább elhalványul, a kortársak, túlélők száma fogyatkozik. Az emlékezők, akik 1944-ben, néhány kivétellel húsz, sőt tíz év alattiak voltak, ma idős emberek. A náluk idősebbekhez hasonlóan, nemsokára ők is magukkal viszik mindazt, amit akkor átéltek, s amire emlékeznek. Ezért úgy véltük, itt az ideje, hogy mindebből, amit csak lehet, mentsünk meg, elsősorban a jelen, nemkülönben az utókor számára is.

Támogató:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány
jelenleg nincs raktáron Sanyi bá Székely egypercesek Muszka Sándor Kolozsvár, 2014 16,5 x 16,5 cm ISBN: 9789737803092 162 oldal Keménytábla

A könyv CD-mellékletet tartalmaz.

A kötet írásait a szerző adja elő, sajátos muszkai stand-up stílusban.

„A Hargitán akkora hó vót, hogy a varjak es csak guggolásba repültek, hogy a fejüket az égbe bele ne verjék, de ez nem vót elég, mert júniusban az idő egy cseppet megengedett s olyan árvíz lett, hogy a Csíkszépvíz–Csíkszereda járaton a sofer a buszt állva vezette, hogy meg ne fulladjon, s az emberek mind a kalaptartón ültek.”

Cseh Gusztáv Csapody Miklós Kolozsvár, 2013 20,5 x 27 cm ISBN: 9789737803009 352 oldal Vászonkötés védőborítóval

A modern erdélyi magyar grafika káp­rá­za­tainak mestere, Cseh Gusztáv 1934-ben született Kolozsváron. Páratlan rajz­te­het­sége már karika­tú­ráiban, könyvgrafikusi mű­kö­dé­sében is meg­mu­tatkozott, nevét mégis első, 1965-ös kiál­lítása tette közismertté: ettől kezdve a „kolozsvári gra­fikai iskola” meghatározó alak­ja­ként tartották számon. Az erdélyi magyar művé­sze­ti hagyományt a szürreális, az abszurd és a gro­teszk világát idézve kora európai modern­sé­gének nyelvén beszélte el. Tehetsége úrrá lett a szét­bom­lott világon, mert az össze nem tartozó dolgokat képi egységbe tudta tö­mö­ríteni. Alko­tá­saiban nyoma sincs a közép-eu­­­rópai alkotók fél­szeg­sé­gének. Olyan egyénien ele­gáns, drámai, és mégis kalandosan játékos, nagy­­­világi univerzumot teremtett, amivel gyöke­resen újat hozott Erdély egész művészetében.

Kelemen Lajos élete képekben Sas Péter Kolozsvár, 2013 20 x 26 cm ISBN: 9786065530270 96 oldal Keménytábla

A képeskönyv gondos áttanulmányozása után megőrzendő emlék maradhat Kelemen Lajos fényképek, rajzok és festmények hordozta alakja, képmása, jellegzetes test- és fejtartása.

Ne csak őrizzük, hozzá méltó módon adjuk tovább vele kapcsolatos ismereteinket, a mi szégyenünk volna, ha lenne olyan hazánkfia, aki nem ismeri nevét és munkásságát.

A Székelykő alatt Torockó és környéke a képzőművészetben Murádin Katalin - Murádin Jenő Kolozsvár, 2012 21 x 16,5 cm ISBN: 9786069323014 76 oldal Keménytábla

Torockó, az egykori bányaváros, sziklák közé ékelt páratlan szépségű faluképével, építészetével és néprajzával méltán pályázik a Világörökség megtisztelő címére. Népének szellemi öröksége és anyagi műveltsége az erdélyi néprajzi irodalomban eddig is kitüntető figyelmet kapott. Amiről viszont alig esett szó: a képzőművészeti ábrázolások gazdagsága és sokfélesége.

Jelen könyv erről nyújt tájékoztatást, képben és szövegben, fölsorakoztatva a Székelykő alatti régió, Torockó és Torockószent­györgy művészi megörökítésének tárgyi emlékeit. Közel két évszázad képzőművészeti alkotásai tárulnak föl az érdeklődők előtt a romantika korától máig.

Udvarhelyszék népi építészete Furu Árpád Kolozsvár, 2012 21 x 26 cm ISBN: 9786069323045 136 oldal Keménytábla

„És éppen ezen véghatárainkon fekvő legérdekesebb terület, a szép Székely föld az, mely legkevésbbé van ismerve, melyről önmagunk is legkevesebbet tudunk. Égető szükséggé vált tehát annak felkutatása és ismertetése” – e sorok Orbán Balázs Székelyföld leírása című, nagy hatású munkájának 1868-ban, Lengyelfalván írt bevezetőjéből származnak. Az égető szükséget a népi építészet terén még ma, majd másfélszáz évvel később is érezzük. Mert nem létezik egyetlen olyan tudományos igényű mű sem, mely összefoglalná a népi építészetét ennek az „ország az országban” vidéknek, vagy akár az olyan kisebb területeknek, mint a székek. Ezért fontos, hogy kisebb és sokszor nagyon lényeges és alapos rész-feldolgozások után elkészült ez a kötet – Udvarhelyszék népi építészete.

Támogató:
Nemzeti Kulturális Alap
Kalotaszeg népi építészete Furu Árpád Kolozsvár, 2012 21 x 26 cm ISBN: 9786069246085 100 oldal Keménytábla

Kalotaszeg a népi építészet terén is valami sajátosat produkál – a XX. század első évtizedeiben, amikor a Kárpát-medence más térségei már igyekeznek a hagyományostól, a parasztitól eltérő mintákat, a városok elővárosai kisegzisztenciáinak polgári-pallér építészetét követni, itt egy új, mondhatnánk hangsúlyozottan népi építészet alakul ki.

Egy olyan, amelyik befogad és ugyanakkor példákat szolgáltat. A magyar szecesszió Lechner Ödön nevével fémjelezhető első nemzedéke a népművészetből elsősorban díszítőmotívumokat vett át, melyeket főleg Huszka József székelyföldi búvárkodásából ismertek meg.

A későbbiekben a gödöllőiek éppen úgy, mint Kós Károly és köre, az „erdélyi fiatalok”, Kalotaszegről transzponálták immár nemcsak a népművészeti, de a népi építészeti formákat is.

Támogató:
Nemzeti Kulturális Alap
jelenleg nincs raktáron Dialogo Sigmond Júlia Kolozsvár, 2012 13 x 21 cm ISBN: 9786069323052 80 oldal Keménytábla

2011-ben megjelent a DIALOGO (Párbeszéd) című versem a BELETRA ALMANAKO (Szép­irodalmi Almanach) Amerikában megjelenő eszperantó nyelvű lapban.
Férjem lefordította olasz, majd két barátom magyar és román nyelvre. A három fordítást olvasván, bizarr ötletem támadt: lefordíttat­hat­nám a versemet más nyelvekre is.
A Nemzetközi Eszperantó Szövetség delegátusainak és jó barátaimnak köszönhetően jelenhetett meg ez a kötet, melyben 52 nyelven olvasható a vers, amit a világ minden táján élők fordítottak le saját anyanyelvükre. (Sigmond Júlia)