2018-03-15 • tovább a megjelenés oldalára »

Nico ter Linden 1936–2018

 Amszterdami lelkipásztor, egyházi író volt. Mint a bibliai történeteket újramesélő lelkipásztor nevét tavaly december óta mi is ismerjük. Akkor volt Nico ter Linden Az a hír járja című népszerű sorozata első kötetének bemutatója a teológia dísztermében. A szerzőhöz is illő, hogy nem teológus, hanem mérnökember fordította magyarra: a Györgyfalván élő Antal Árpád. A könyvet nálunk Ida Eldering holland lelkipásztor mutatta be, aki maga is volt amszterdami lelkész, és közelről ismerte az úgynevezett „amszterdami iskolát”, azt az ószövetséges irányzatot, amelyet Nico ter Linden is szívesen követett. (L. http://www.proteo.cj.edu.ro/hu/esemenyek/9148) Most is Ida Eldering adta nekünk hírül, hogy Nico ter Linden 81 éves korában elhunyt. Munkássága rövid ismertetésével emlékezzünk meg róla.

Nico ter Linden prédikációi és bibliai elbeszélései azért voltak közkedveltek, mert mind a templomos gyülekezetet, mind az egyháztól elidegenedett mai embereket egyformán meg tudta szólítani. A gyülekezetet azzal, hogy mindenki érezte: lelkipásztora szenvedélyesen éli meg hitét, s ugyanígy szereti egyházát is. A templomot is úgy szerette, hogy legtöbbször nem otthoni dolgozószobájában, hanem a templomban írt. A szekularizált hallgatóság pedig azért kedvelte, mert az ő tolmácsolásában a bibliai történetek érthetővé váltak a racionálisan gondolkodó mai ember számára is.

Az 1995–2004 között hat kötetnyi bibliai elbeszélése sok százezer példányban kelt el, igazi könyvsiker lett. A szerző e mellett az egyik legnagyobb holland napilap (a Trouw) egyházi rovatának rendszeres cikkírója, s az NCRV nevű keresztyén rádió- és televízió csatorna népszerű egyházi műsorának szerkesztője volt. Írásai és tévéműsorai nyomán nemzedékek szűrték le a Bibliával kapcsolatban a tanulságot: „Így már én is értem!”

Teológiai szemléletét sokan – joggal – vitatták. Az volt ugyanis a felfogása, hogy a Biblia történeteit – az üdvösség történeti fordulópontjait is beleértve! – nem lehet racionálisan igazolni. De a hit számára igazak. Ironikusan jegyezte meg egyszer: „Nem veszitek észre, hogy egész országnyi ember szakad el az egyháztól, mert már nem kellenek nekik a csokoládémázzal leöntött bibliai történetek?” Nézete szerint a Biblia racionális, történeti hitelességétől megfosztott újramesélése ugyanakkor nem engedi meg, hogy a mai ember slampos nyelvi szintjére süllyedjünk. A Szentírás ősisége, isteni titka, nyelvének emelkedett költőisége arra kell késztesse a bibliaolvasó és igehallgató embert, hogy megilletődötten, mély átéléssel és hittel adja át magát a szövegnek. „Mintha ősbemutató lenne, úgy készült minden istentiszteletre” – mondta egykori kántor-munkatársa Nico ter Lindenről.

Vegyük kézbe, olvassuk mi is Nico ter Linden Az a hír járja című nagy műve első kötetét. A kolozsvári Exit kiadó jóvoltából itt van a kezünkben. Olvassuk elsősorban mi, lelkipásztorok. Mert ami benne nem „bultmanni” mellékút, hanem a héber gondolkodás jó gyümölcse, az igehirdetésünket fogja gazdagítani. De adjuk a könyvet konfirmáló és konfirmált ifjaink, egyetemi ifjúságunk, bibliaköri hallgatóságunk kezébe: hasznos olvasmányélményt és jó vitaanyagot nyújt ahhoz, hogy a Bibliát, mint Isten igéjét a mi népünkhöz is közelebb vigyük.

Így válhat a távoli Hollandia szülötte a mi tanítónkká is. Istennek legyen érte hála.

Dr. Juhász Tamás

Kolozsvár

A 14 éves kolozsvári kalózlány bemutatkozik a világnak 2018-03-15 • tovább a megjelenés oldalára »
Egy kiadványban Erdély összes népének építészete 2018-03-15 • tovább a megjelenés oldalára »
 
 
Furu Árpád: Táji tagolódás Erdély népi építészetében című kiadvány könyvbemutatója
Kalózlány 2017-05-17 • tovább a megjelenés oldalára »

Könyvbemutató a 7. Ünnepi Könyvhéten

Nyitott szemmel – lapozható a második kötet is 2016-09-01 • tovább a megjelenés oldalára »

– Azokhoz a beszélgetőtársakhoz kapcsolódik ez a nagyszerű tartalom, akikkel alkalmam volt megismerkedni és a történeteiket hallgatni, a magam módján kíváncsiskodni a kérdéseimmel – mondta Laczkó Vass Róbert színművész, a Nyitott szemmel sorozat házigazdája csütörtökön délután a Györkös Mányi Albert Emlékházban.

Könyvbemutató a 7. Kolozsvári Magyar Napok keretében 2016-08-17 • tovább a megjelenés oldalára »

2016. augusztus 18-án az EMKE szervezésében a Györkös Mányi Albert Emlékházban bemutatásra kerül Laczkó Vass Róbert: Nyitott szemmel című beszélgetősorozatának második kötete, amely 15 beszélgetést foglal magába. Az est meglepetésvendége Márkus Barbarossa János.

Emlékülés Nagy Olga halálának 10. évfordulójára 2016-04-14 • tovább a megjelenés oldalára »

PROGRAM

Megjelentek köszöntése, Nagy Olga méltatása – Frauhammer Krisztina, Magyar Néprajzi Társaság, Folklór Szakosztály elnöke és Jakab Albert Zsolt, Kriza János Néprajzi Társaság elnöke

Előadások

• Pozsony Ferenc: Nagy Olga társadalomkutatásban hozott újításai
• Frauhammer Krisztina: Nők, női szerepek és életutak Nagy Olga szemével
• Tekei Erika: A szocializmus korának folklór kutatása – A mesekutatás média-recepciója a kommunizmus éveiben
• Jakab Albert Zsolt: Nagy Olga a Kriza János Néprajzi Társaságban és a Társaság kutatási paradigmái

Könyvbemutató Nagy Olga és Nagy Ödön frissen kiadott kézirataiból

• Nagy Ödön szórványlelkész és néprajzkutató. Szerkesztette Keszeg Vilmos. Exit Kiadó, Kolozsvár, 2015 – A kötetet bemutatja: Czégényi Dóra
• Nagy Olga: Hagyományőrző népi kultúra. Társadalomnéprajzi vizsgálat Széken. Exit Kiadó – Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2016 – A kötetet bemutatja: Keszeg Vilmos

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Könyvbemutató - Gazdát kutyájáról 2015-12-11 • tovább a megjelenés oldalára »

2015. december 10-én a Nagy Ibolya – Nagy Gábor szerzőpáros Gazdát kutyájáról című könyvét mutatták be csütörtök délután a Kolozsvári Állami Magyar Opera emeleti előterében. 

 

Könyvbemutató a 6. Kolozsvári Magyar Napok keretében 2015-08-19 • tovább a megjelenés oldalára »

2015. augusztus 19-én a 6. Kolozsvári Magyar Napok keretében 16.00 órától Demény Péter: Kolindárium című verseskötetének bemutatója.

Közreműködik: Laczkó Vass Róbert színművész.
Szervező: Idea Könyvtér
Helyszín: New York Kávéház

Könyvbemutató a 6. Kolozsvári Magyar Napok keretében 2015-08-18 • tovább a megjelenés oldalára »

2015. augusztus 18-án a 6. Kolozsvári Magyar Napok keretében a Györkös Mányi Albert Emlékházban 18.00 órától Nyitott szemmel – beszélgetőest, nyári különkiadás. 

Meghívott: Jakab Attila cégvezető. A beszélgetés címe: Cuba Libre. 

Az est házigazdája: Laczkó Vass Róbert. A rendezvény keretében bemutatásra kerül a Nyitott szemmel - Hétköznapi beszélgetések nem hétköznapi kalandokról c. beszélgetőkönyv.
Szervező: Györkös Mányi Albert Emlékház

 

Könyvbemutató - Nagy Ödön szórványlelkész és néprajzkutató 2015-06-04 • tovább a megjelenés oldalára »

Könyvbemutató: Nagy Ödön szórványlelkész és néprajzkutató
Időpont: 2015. június 4., csütörtök
Helyszín: Sapientia EMTE új épülete (Kolozsvár, Tordai út 4. sz.)
Méltatja: ft. Kató Béla, az Erdélyi Ref. Egyházkerület püspöke
Bemutatja: dr. Keszeg Vilmos, szerkesztő, néprajzkutató, egyetemi tanár
Csellón játszik: Szenkovics Dávid

Könyvbemutató az 5. Kolozsvári Magyar Napok keretében 2014-08-21 • tovább a megjelenés oldalára »

Az Exit Kiadó és a Kincses Kolozsvár Egyesület közös kiadásában megjelent, Asztalos Lajos és Papp Annamária szerzőpáros által jegyzett Kolozsvár bombázása című könyvet Benkő Levente mutatta be augusztus 21-én, csütörtökön, 16 órától a Sapientia EMTE Tordai úti épületében.